Vår pedagogik – ”SSE Executive Education Live Learning”

SSE Executive Educations program är ingen traditionell skola. Våra lärprocesser tar alltid avstamp i dina affärer eller ditt offentliga uppdrag och din verksamhet för att ge verkliga resultat. I varje program kommer du tillsammans med andra erfarna ledare i gruppen att diskutera och lära kring konkreta utmaningar i de företag och organisationer som finns representerade i gruppen.

Vi skapar en lärmiljö där de perspektiv, modeller och verktyg som presenteras tillämpas på de riktiga erfarenheterna från de sektorer, branscher, företag, organisationer och roller som finns representerade i gruppen – utan att använda tillrättalagda, färdigskrivna undervisningsfall. Du får hjälp att förstå din utmaning bättre, att reflektera över perspektiv andra ger dig på den, och du får inspiration och handfasta tips hur du kan för den framåt när du är tillbaka i vardagen.

Arbetet sker i mindre grupper som hålls samman genom programmet, och du kommer att upptäcka att du lär dig lika mycket om din egen utmaning genom att bidra till samtalen om andras, som att få din egen utmaning belyst.

Våra programledare och experter

Programmen på SSE Executive Education vänder sig till chefer, ledare och specialister. SSE Executive Education är en global leverantör som följer våra kunder och vi levererar program över hela världen. De personer vi anlitar i våra program har erfarenhet från den akademiska världen och många är erfarna företagsledare.

Våra programledare designar innehåll, process och pedagogik samt säkerställer att effekter inom programmets tema uppnås genom hela programmet. De är på plats under hela programmets gång och ansvarar för varje modul och att de hänger ihop på bästa pedagogiska sätt. Dessutom leder program- ledaren grupprocesser och arbetar med dig och de andra deltagarna för att hjälpa er – utifrån individuella behov och utmaningar – att omvandla och anpassa kunskaper.

De forskare, företagsledare, experter, handledare och inspiratörer vi väljer att samarbeta med förstår utmaningarna i ledarskapet och affären eller det offentliga uppdraget, har en omfattande erfarenhet av att arbeta med ledare, och en förmåga att levandegöra de ämnen vi behandlar. Genom vårt gedigna nätverk kan vi erbjuda vad varje deltagare efterfrågar.