Milstolpar

1948: SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, inser behovet av en handelshögskola.  Tanken är att säkerställa att framträdande svenska företag ska kunna säkra sina ledande ställningar även när de expanderar globalt.

1963: Civilekonomföreningen grundar ett institut för ledarutbildning. Det döps till SCIV, Svenska Cviliekonomföreningens institut för vidareutbildning. Per Jonas Eliaeson, föreläsare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, tilldelas rollen som vd och studierektor vid det nya institutet.

1968: SSE Executive Education, eller IFL (Institutet för Företagsledning) som det då kallades, grundas. På uppdrag av SAF och den svenska regeringen, är tanken att skapa ett center för ledarskapsutveckling. IFL är tänkt att vara ett icke-vinstdrivande konsortium bestående av Handelshögskoleföreningen, Civilekonomföreningen, Civilingenjörsförbundet och Industriförbundet.

1969: IFL öppnar sina dörrar för näringslivet och erbjuder skräddarsydda program inom affärs- och ledarutveckling samt internationalisering. Centret blir mycket uppmärksammat och en stigande efterfrågan resulterar i att deltagande företag utvecklar olika konsortieprogram som tillgodoser deras specifika behov.

1982: IFL Kämpasten, IFL:s eget campus, invigs med målet att erbjuda en unikt anpassad miljö för lärande och intellektuell stimulans

1988: Man ser en ökad efterfrågan på ledarutveckling från den offentliga sektorn. Med utgångspunkt i forskning från Handelshögskolan formas ett nytt program anpassat för ledare inom hälso- och sjukvården.

1980 – 1990: IFL expanderar och blomstrar runt om i världen. Nya program introduceras med fokus på internationella frågor. IFL startar program i Vietnam, Brasilien, Kina och även ett program för kvinnliga ledare i Afrika.

2005: IFL förvärvar IFU, ett utbildningsinstitut som erbjuder program för verksamma inom försäkringsbranschen.

2013: IFL går samman med Handelshögskolan i Stockholm, som därmed blir ensamma ägare av verksamheten.

2015: IFL byter namn till SSE Executive Education. I Nordeuropas ledande hubb för executive education utvecklas ledare genom forskning, tätt integrerat med näringsliv, inom spetsområdena innovation, entreprenörskap, hållbarhet och finans. SSE Executive Education erbjuder skräddarsydda program och strategiska verktyg för att uppnå resultatdriven förändring.