SSE Executive Education är Nordeuropas ledande hubb för executive education. Vi utvecklar ledare genom forskning tätt integrerat med näringsliv, samt med fokus på spetsområdena innovation, entreprenörskap, hållbarhet och finans, vilket driver företag, organisationer och offentlig sektor mot kraftfull transformation.

Vi bygger lärprocesserna på en kombination av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och tar alltid avstamp i kundernas egna praktiska utmaningar och dilemman. Detta gör att programmen ger verklig effekt – både på kort och lång sikt. I Financial Times ranking toppar SSE Executive Education bland de nordiska aktörerna i samtliga kategorier.

Vi eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk mångfald.

Här nedan presenterar vi eventuella lediga tjänster. Vi välkomnar också spontanansökningar. Kontakta oss per e-post där du beskriver varför du är intresserad av att arbeta hos oss och vilken typ av tjänst du är intresserad av. Skicka din ansökan till rekrytering@exedsse.se om inget annat anges.

Lediga tjänster