Magnus Mähring ansvarar för Handelshögskolans center House of Innovation, där man samlar forskning som rör innovation, entreprenörskap och digitalisering för att fånga synergierna mellan de olika forskningsområdena.

När det gäller den övergripande digitaliseringen inom offentlig sektor samarbetar man på House of Innovation med den nya myndigheten för digital förvaltning för att förstå hur den övergripande diskursen ser ut på landets myndigheter. Enligt Magnus har de myndigheter som är mer framåt i frågor som rör den digitala innovationen några gemensamma nämnare som handlar om förmågan att driva, påverka och vara engagerad, hela vägen från ledningstoppen till medarbetarnivån.

I intervjun redogör Magnus för de utmaningar som finns, exempelvis inom vårdsektorn, och menar bland annat att vi måste hitta nya sätt att göra mer med mindre resurser, våga ta små innovationssteg och fira de små misslyckandena.

Guide till avsnitt i filmen ”Digitalisering och innovationsprocesser i offentlig sektor”

0:00 – Introduktion, Magnus Mähring, Head of Department för House of Innovation
1:30 – Vilken typ av forskning gör House of Innovation när det gäller digitalisering och offentlig sektor?
2:30 – Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller digital transformation?
3:30 – Hur ser digitaliseringsarbetet ut på statlig nivå?
4:30 – Finns det specifika förutsättningar för att arbeta med förändring och innovation inom vårdsektorn?
7:10 – Behövs det mer innovation inom vården?
8:31 – Hur kan man som chef och ledare inom vårdsektorn stimulera innovation?
9:30 – Är det viktigt att arbeta med kulturen och hur man driver innovation?
11:25 – Kan du tipsa om ett inspirerande exempel på innovativt initiativ i offentlig sektor?
12:50 – Ser du några kopplingar mellan innovationsarbete och tillitsbaserad styrning?
14:40 – Hur viktigt är ledningens stöd för innovationsprocesserna?
16:10 – Innovation kräver att man tillåts misslyckas – hur funkar det i offentlig sektor?
18:00 – Några tips och råd till chefer och ledare – hur tar man sig an det här med innovation?

 


Är du ledare i offentlig sektor?

Tar du dig tid för tankar kring strategi, verksamhetsutveckling och innovation? Utvecklas dina egna kunskaper i takt med att nya verktyg och ny forskningsbaserad kunskap blir tillgänglig? Har du ett nätverk som stödjer din långsiktiga utveckling som ledare? Läs mer om våra program för dig som är senior ledare inom offentlig sektor:

 


Relaterade program