Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ledaransvar. Programmet ger en djupare insikt om dig själv, hur du uppfattas och hur du kan forma och synliggöra ditt ledarskap. Du får en större förståelse kring driva styrnings- och förändringsarbete och en fördjupad kunskap om det ekonomiska språket för att tydligare kommunicera verksamhetens centrala nyckeltal.

Programmet integrerar ledarskapets tre huvudperspektiv – affären, styrningen och ledarskapet. Mot slutet får du integrera och använda de olika momenten i en affärssimulering som knyter an till din egen verksamhet.

Programinnehåll

Varje modul har ett tema som integreras löpande i programmet.
Affären – verksamhetsstyrning och sambandet med företagets strategi och operativa konsekvenser
Styrning – finansiellt perspektiv med fokus på sambanden mellan ekonomiska rapporter, nyckeltal och hur dessa kommuniceras
Ledarskapets utmaningar – ditt personliga ledarskap, samverkan i ledningen, kommunikation och hur du motiverar dina medarbetare.

Målgrupp
Programmet vänder sig till dig som har minst två års chefserfarenhet med exempelvis affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar. Du kan tidigare ha gått ledarutvecklingsprogram och söker nu ett program som ger dig ett helhetsperspektiv med fokus på sambanden mellan affär, styrning och ledarskap. Programmet förbereder dig också inför att ta ansvaret över andra chefer på sikt.

Nytta för dig
Programmet syftar till att göra dig tryggare i din chef- och ledarroll, samt att utveckla och förbättra din förmåga att hantera dagliga utmaningar inom ledarskapet och den operativa verksamheten. Efter utbildningen har du kunskapen som krävs för att du ska kunna ta ett större ansvar i din organisation.

För organisationer som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare inom chef- och ledarskap kan vi genomföra detta program med anpassning till era specifika behov. Läs mer här

Fakta:

Nästa programstart:

Programmet omfattar 12 dagar fördelat på fyra moduler.
Ort:
Programmet genomförs som internat på SSE Executive Educations kursgård Kämpasten i Sigtuna.
Datum:
29 mars - 04 oktober 2017
Språk:
Svenska
Pris:
83 000 SEK (Ex moms)
Kostnad för kost och logi tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Chef och ledare

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

Chef och ledare

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 65, plan 5, Stockholm - Mer info och anmälan

AnnikaEichner

Kontakta mig

Annika Eichner

Program Advisor

Tel: +46 8 586 175 59

annika.eichner@exedsse.se

HeleneWallinHedström

Kontakta mig

Helene Wallin Hedström

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 09

helene.wallin-hedstrom@exedsse.se