TIO – International Executive Program (TIO) är ett utvecklingsprogram för ledare som arbetar i internationella och komplexa organisationer. TIO är ett s.k. konsortiumprogram, vilket innebär att programmet produceras i tätt samarbete med en grupp verksamheter från olika branscher som upplever sig ha gemensamma nämnare, där deras ledare kan lära sig av varandra och få in perspektiv från andra branscher än sin egen. Inför varje programomgång nominerar verksamheterna ledare som de vill investera i att utveckla.

Ellen om sin roll och uppgifter inom Saab:

Rollen som affärsområdeschef innebär förutom att leda det egna affärsområdet, att verka som medlem i Saabs koncernledning. Det gör rollen väldigt omväxlande och stimulerande. Det blir många olika möten med människor såväl runt om i Sverige som utomlands eftersom vi har verksamhet och kunder på många olika platser.

Ett gott ledarskap och sund värdegrund är grundpelarna för mitt jobb, då jag leder i team och för att organisationen självständigt ska kunna fungera ute i de olika verksamhetsdelarna. Min uppgift är att ge verksamheten de förutsättningar som krävs för att varje medarbetare skall lyckas. Vidare krävs en god förmåga att prioritera och planera – att kunna urskilja vad som är viktigt och få saker ur händerna. I det dagliga behöver vi samtidigt också ha blicken mot det långsiktiga perspektivet. Med många strategiska möten på agendan behöver jag även vara bra på att hantera strategiska frågor.

Ellen om upplevelserna av TIO-programmet:

Spontant tänker jag på nätverkande och personlig utveckling sammanbundet kring ekonomiska, internationella och innovationsaspekter. Vi startade upp dagarna med reflektioner i gruppen och det fanns tid för implementering och reflektion mellan moduler. Det var inbyggt i programmet att jobba med konkreta frågor, som man mellan modulerna kunde testa att implementera för att sedan få stöd och stödja andra i efterföljande modul. Jag tror det är det bästa sättet att tillgodogöra sig den här typen av lärdomar. Blocken var också väl sammanhållna, upplever jag.

”Just den personliga resan som programmet startade var viktig – med nya insikter, verktygslåda, modeller och tips. För mig kom dessutom deltagandet i TIO-programmet vid helt rätt tidpunkt i karriären och livet.”

Ellen om programmets konsortiumformat:

Det var relevanta och bra företag som var representerade utöver Saab, tycker jag. Det var bra diskussioner och vi deltagare hade stort utbyte av varandra. Det var lätt att hitta likheter i våra strukturer och gränsytor – i likhet med Saab var de andra konsortiumföretagen stora, väletablerade företag som behöver ha viss formalia och strukturer på plats. Det är inte så unikt från verksamhet till verksamhet, egentligen – det är utmaningar kring beslutsfattande och retorik, hur man ska kombinera kompetensområden på bästa sätt och med digitalisering och globalisering som också påverkar den kombinationen. ”Value proposition” pratade vi mycket om också – vad vi tillför för värde.

Likheterna mellan de medverkande verksamheterna gav öppenhet och hög igenkänning i diskussionerna. Sedan kan olikhet också vara stimulerande och en annan sammansättning hade istället kunna ge mer bredd i diskussionerna. Oavsett sammansättning var det en fördel att det inte var alltför många företag representerade, så det fanns möjlighet att gå på djupet i gruppdiskussioner och reflektioner – som var stora inslag i programformatet.

Ellen om vad hon tagit med sig från programmet:

Utöver min egen utvecklingsresa, nya verktyg och modeller så är det den sammantagna helheten från programmet som jag tagit med mig. Och nätverket – jag har fortfarande kontakt med andra deltagare och de som haft möjlighet har också träffats några gånger efter programmet.

”Man skapar ju ett förtroende när man går en sådan här utbildning. Att alla har en överenskommelse om tystnadsplikt skapar en öppenhet för att diskutera frågor och utmaningar.”

Jag kände mig väldigt stärkt när jag kom tillbaka. Det var viktigt att jobba vidare med frågorna vi bearbetat i programmet, att skapa utrymme för och utveckla lärdomarna i vardagen. När man kommer tillbaka efter en utbildning är det lätt att gå tillbaka till så som man gjort saker innan. Men arbetet med konkreta, relevanta frågorna gjorde det ganska enkelt att ta vidare det jag lärt mig in i organisationen.

Fanns det några farhågor innan programmet?

Nej. Jag var motiverad och tyckte det skulle bli kul. Jag hade förberett mig genom att minimera arbetet på hemmaplan när jag skulle vara borta och hade informerat berörda medarbetare och parter.

”Man undrade förstås vilken typ av personer man skulle få möta i programmet, och det visade sig vara dugliga och kloka personer med spännande erfarenheter och till stor del liknande intressen och drivkrafter.”

Jag hade också gått andra typer av ledarskapsprogram innan, renodlande ledarskapskurser och kurser i t.ex. förändringsledning, innovation och kommunikativt ledarskap. TIO-programmet låg dock på en annan nivå – både avseende ledarskapsutmaningar och mötet med de andra branscherna. Det var ett mer omfattande och internationellt program – det representerade en hög nivå av både akademi och näringsliv.

Var det värt tiden och investeringen?

Ja, det tycker jag. Jag skulle absolut rekommendera TIO-programmet till andra i liknande roll och situation.


Relaterade program