Han lyfter fram behovet av transparens på alla nivåer. Intervjun ägde rum på Kämpasten, Sigtuna, där Ronnie Leten träffade deltagare på TIO, ett SSE Executive Education konsortium program för seniora chefer.

Relaterade program