sse-exed-logo-black

Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Handelshögskolan i Stockholms Diplomutbildning för finansanalytiker ger dig djup konceptuell förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden idag, både i detalj och i stort. Programmet behandlar sju ämnesområden (totalt 32 programdagar) vilka du kan läsa under ett år eller utspridda över längre tid. Det går även bra att läsa enbart delar ur diplomutbildningen (se broschyr för mer info).

Programinnehåll

Genom programmet behandlas bl.a. följande ämnen:

  • Portföljförvaltning
  • Derivatinstrument och riskhantering
  • Ränteinstrument
  • Makroekonomisk analys
  • Redovisning och finansiell analys
  • Företagsvärdering
  • Corporate Finance

Utbildningen sker under ledning av lärare och forskare från Handelshögskolan i Stockholm och dess nätverk. Föreläsningarna varvas med olika övningar, bl a datorbaserade övningar där vi arbetar med riktiga modeller och aktuella marknadsdata. Dessa övningar är en direkt koppling mellan teori och praktik och ger dig nya verktyg i ditt arbete.

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i programbroschyren.

Resultat

Programmet kommer att ge dig:

Utbildningen sker under ledning av lärare och forskare från Handelshögskolan i Stockholm och dess nätverk. Föreläsningarna varvas med olika övningar, bl a datorbaserade övningar där vi arbetar med riktiga modeller och aktuella marknadsdata. Dessa övningar är en direkt koppling mellan teori och praktik och ger dig nya verktyg i ditt arbete.

Certifiering
Genomför du diplomutbildningen med godkänt resultat på samtliga sju tentamina erhåller du diplom från Handelshögskolan i Stockholm. Vi samarbetar även med Sveriges Finansanalytikers Förening och du har möjlighet att erhålla AFA (Auktoriserad Finansanalytiker) och CEFA (Certified European Financial Analyst).

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till dig som har en högskoleexamen och flera års yrkeserfarenhet av finansiella/ekonomiska frågor.

Nästan rätt? Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Diplomutbildning för finansanalytiker

Fakta:

Nästa programstart:

32 programdagar och självstudier. Se respektive delprogram för datum.
Ort:
Stockholm
Datum:
23 augusti 2017 - 30 maj 2018
Språk:
Svenska och engelska
Pris:
213 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska. Kostnad för litteratur och lunch tillkommer. Programmet ges som dagkonferens på vardagar.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Diplomutbildning för finansanalytiker

Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65 - Mer info och anmälan

Kontakta oss