Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Diplomutbildning för finansanalytiker är en omfattande vidareutbildning i finansiell ekonomi. Utbildningen består av fem fristående delprogram inom centrala ämnesområden och ger en djup konceptuell förståelse för bakomliggande modeller, viktiga frågeställningar och aktuella utmaningar på dagens finansmarknad.

De fem delprogrammen i Diplomutbildning för finansanalytiker kan läsas i valfri ordning. Delprogrammen är följande:

För att diplomeras krävs godkänt deltagande i samtliga delprogram och godkänt resultat på fem kompletterande examinationsuppgifter. Utöver diplom från Diplomutbildning för finansanalytiker på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education finns möjlighet att erhålla Auktorisationen AFA, Auktoriserad Finansanalytiker och certifieringen CEFA, Certified European Financial Analyst.

Diplomutbildning för finansanalytiker bygger på blended learning, vilket innebär en kombination av digitala undervisningsmoment, salsundervisning och eget arbete med uppgifter av olika slag.

 

Programinnehåll

För mer information om respektive delprogram och datum för kommande omgång, klicka på programnamnet i punktlistan ovanför.

 

Resultat

Lärandemål

Diplomutbildning för finansanalytiker ger dig möjlighet att

 • fördjupa och bredda din allmänna finansiella kompetens
 • utveckla din analytiska problemlösningsförmåga
 • utöka din förståelse för de olika ämnesområdenas metoder
 • förbättra din förståelse för den finansiella marknadens funktioner
 • få en djupare kunskap om olika finansiella instrument
 • uppnå en större säkerhet och trygghet i den egna yrkesrollen
 • stärka din förmåga att sätta dig in i kundens situation

För mer specifik information om lärandemålen för respektive delprogram, se tillhörande hemsida och broschyr.

 

Rätt program för dig?

Diplomutbildning för finansanalytiker vänder sig till dig som har minst ett par års yrkeserfarenhet av finansiella och/eller ekonomiska frågor. Utbildningen är särskilt relevant för dig som arbetar med

 • fondförvaltning eller kapitalförvaltning
 • finansiell riskhantering
 • kvantitativ analys
 • aktie-, makro-, ränte- eller kreditanalys
 • finansiell rådgivning
 • företagsfinansiering
 • aktie-, ränte- eller valutahandel

Programmet passar även dig som arbetar i någon annan roll i finansbranschen, i en konsultverksamhet eller inom en organisations finans- eller ekonomifunktion.

Läs mer om samtliga program inom specialistområdet Finansiell ekonomi.

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Nästa programstart

Diplomutbildning för finansanalytiker ges i sin helhet en sista gång med start den 22 augusti 2022 fram till december 2023.
Ort:
En kombination av undervisning på konferensanläggning i centrala Stockholm och live-online via Zoom samt självstudier.
Språk:
Svenska och engelska

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se