Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Handelshögskolan i Stockholms Diplomutbildning för finansanalytiker ger dig djup, konceptuell förståelse för de begrepp och metoder som används på finansmarknaden idag, både i detalj och i stort. Programmet behandlar sju ämnesområden, fördelade på tre delprogram som kan läsas under ett år eller utspridda över längre tid.

Grafik: De ämnen som ingår i programmet Diplomprogram för finansanalytiker.Grafik som visar ämnena som ingår i programmet Diplomutbildning för finansanalytiker

 

Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Programinnehåll

Genom programmet behandlas bl.a. följande ämnen:

 • Portföljförvaltning
 • Derivatinstrument och riskhantering
 • Ränteinstrument
 • Makroekonomisk analys
 • Redovisning och finansiell analys
 • Företagsvärdering
 • Corporate Finance

Utbildningen sker under ledning av lärare och forskare från Handelshögskolan i Stockholm och dess nätverk. Föreläsningarna varvas med olika övningar, bl a datorbaserade övningar där vi arbetar med riktiga modeller och aktuella marknadsdata. Dessa övningar är en direkt koppling mellan teori och praktik och ger dig nya verktyg i ditt arbete.

En annan viktig aspekt av programmets upplägg är erfarenhetsutbyten med de andra programdeltagarna, för nya perspektiv och kvalificerad input på dina utmaningar.

Det går även bra att läsa delprogrammen Portföljförvaltning och riskhantering, Ränteinstrument och makroanalys respektive Företagsvärdering och företagsfinansiering separat. Du hittar mer utförlig information om vad som ingår för varje ämne i programbroschyren samt respektiv delprograms sida.

Resultat

Diplomprogrammet för Finansanalytiker kommer att ge dig en gedigen helhetssyn och möjlighet att se samband och beroenden mellan de olika delarna av finansmarknaden. Samtidigt får du möjlighet till en ordentlig fördjupning inom varje delmoment.

Målet är att du för respektive område ska lära dig:

Portföljförvaltning

 • Analysera värdepappersportföljers risker och avkastningar
 • Använda faktormodeller för riskanalyser och prognoser
 • Designa aktiva förvaltningsstrategier för värdeskapande
 • Utvärdera fond- och kapitalförvaltning
 • Förstå traditionella och alternativa tillgångsklasser

Derivatinstrument och riskhantering

 • Förstå olika derivatinstruments egenskaper
 • Värdera olika typer av terminer och optioner
 • Förstå hur syntetiska instrument skapas
 • Hantera risker med derivatinstrument
 • Beräkna och förstå Value-at-Risk

Ränteinstrument

 • Värdera obligationer med varierande struktur och villkor
 • Förstå avkastningskurvan och beräkna ränterisker
 • Genomföra aktiva räntestrategier och förstå ALM-tekniker
 • Hantera ränterisker med derivatinstrument

Makroekonomisk analys

 • Förstå tillväxt och inflation på kort och lång sikt
 • Analysera effekterna av penningpolitik och finanspolitik
 • Förstå konjunkturcyklers uppkomst och dynamik
 • Analysera internationella ekonomiska problem

Redovisning och finansiell analys

 • Förstå och analysera viktiga redovisningsfrågor
 • Beräkna och analysera effekterna av företagsförvärv
 • Förstå och hantera metoder för finansiell analys

Företagsvärdering

 • Bygga företagsprognosmodeller
 • Använda olika värderingsmodeller
 • Beräkna avkastningskrav

Corporate Finance

 • Analysera kapitalbehov och kapitalanskaffning
 • Förstå och lösa typiska finansiella företagsproblem
 • Hantera speciella situationer (M&A, governance, IPO, restructuring m.m.)

Programmet ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra deltagare, vilket är en utmärkt möjlighet för att bygga ditt personliga yrkesnätverk. Som deltagare ingår du dessutom i vårt alumninätverk efter utbildningen och får där tillgång till nyheter, aktuella artiklar och olika evenemang.

Certifiering
Genomför du diplomutbildningen med godkänt resultat på samtliga sju tentamina erhåller du diplom från Handelshögskolan i Stockholm. Vi samarbetar även med Sveriges Finansanalytikers Förening och du har möjlighet att erhålla AFA (Auktoriserad Finansanalytiker) och CEFA (Certified European Financial Analyst).

Rätt program för dig?

Programmet riktar sig till dig som har en högskoleexamen och flera års yrkeserfarenhet av finansiella/ekonomiska frågor.

Bland deltagarna återfinns bl.a. yrkesroller såsom:

 • Kapitalförvaltning, riskhantering, kvantitativ analys
 • Aktieanalys, makroanalys, kreditanalys
 • Företagsrådgivning, företagsaffärer, företagsfinansiering
 • Ränte- och valutahandel, ränteanalys
 • Corporate Treasury, Investor Relations, Business Control

Deltagarna representerar bl.a. organisation som:

 • Banker, värdepappersbolag, fondbolag
 • Liv- och sakförsäkringsbolag
 • Kapitalförvaltningsorganisationer
 • Företags finansavdelningar, konsultföretag
 • Departement, myndigheter, marknadsplatser

Nästan rätt? Se fler program och läs mer om vårt specialistområde Finance.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

= Innehållsfokus Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
 • Corporate Finance
 • Investment Management
 • Öppen utbildning

Ladda ner broschyren

Mer om programmets innehåll, praktiska detaljer och vårt sätt att se på executive education (pdf).

Fakta:

Nästa programstart:

32 programdagar, självstudier och 7 tentamina. Se respektive delprogram eller kontakta oss för aktuella datum.
Ort:
Stockholm
Datum:
29 januari 2020 - 29 januari 2021
Språk:
Svenska och engelska
Pris:
213 000 SEK (Ex moms)
Programspråk är svenska och engelska. Kostnad för litteratur och lunch tillkommer. Programmet ges som dagkonferens på vardagar (uppehåll under helger).

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Viktoria Norell

Client Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se

Johan Nordlund - SSE Executive Education

Kontakta mig

Johan Nordlund

Program Director

Tel: +46 70 812 42 44

johan.nordlund@exedsse.se

Kontakta oss