ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson

Hanna Setterbergs huvudsakliga forskningsområde är redovisningsinformation och hur aktiemarknaden reagerar och agerar utifrån kvaliteten på den information som förmedlas. Vid de program på SSE Executive Education där hon föreläser handlar hennes expertkunskap om redovisning, finansiell analys och företagsvärdering.

Men en stor del av hennes arbete just nu går ut på att titta närmare på mekanismerna bakom insiderhandel, det vill säga handel utifrån känslig, kurspåverkande information som man är förbjuden att agera på om man känner till den.

– Det här är ett väldigt intressant område. Dels eftersom det i många fall handlar om en gråzon. Vad är egentligen information som påverkar, och vad är det inte? Dels har vi de etiska dimensionerna, som definitivt är en stor del när det kommer till insiderhandel, säger Hanna Setterberg.

Att det är den etiska kompassen som avgör vilka som agerar på insiderinformation och vilka som låter bli kanske inte är helt förvånande, men Hanna Setterberg har lyckats visa det vetenskapligt.

– Det visar sig att de som fuskar med sina privata deklarationer också är mer benägna att handla aggressivt utifrån insiderinformation, säger hon.

En annan viktig aspekt av vilka det är som handlar utifrån insiderinformation kan måhända vara en smula tråkig för den läsare som eventuellt själv har ägnat sig åt fenomenet.

– Vi kan se att personer med lägre IQ också är mer benägna att handla aggressivt utifrån insiderinformation jämfört med dem med hög IQ. De gör därmed mer lönsamma aktieaffärer baserat på insiderinformationen. När det gäller handel med aktier där man inte har någon insiderinformation gäller det omvända, där är det personer med hög IQ som gör mer lönsamma aktieaffärer, säger Hanna Setterberg.

Relaterade program