Ett starkare företagande för framtiden

Globalisering, prispress, behovet av en hållbar tillväxt, digitalisering och teknikutveckling är skeenden som förändrar såväl produktionsmetoder som produkter och påverkar affärsmodellerna i grunden. Det ställer i sin tur högre krav på dig som företagsledare. Tillgången till kapital för att investera och möta det nya är god men långivarna ställer höga krav på den som söker finansiering.

Sveriges främsta föreläsare tillsammans med framgångsrika företagare kommer att erbjuda dig insikter om digitaliseringens och marknadens möjligheter, om finansiell analys och styrning och om behovet av ett nytt ledarskap. Det rustar dig som vill söka kapital för att utveckla din verksamhet. Mötet med både andra företagare och föreläsare stimulerar också till idé- och erfarenhetsutbyte och lägger grunden till nätverk som lever kvar efter att utbildningen är avslutad.

Ett samarbete för att stärka företagande inom svenskt lantbruk

Lantbrukarnas Riksförbund har tillsammans med Lantmännen, Länsförsäkringar och Gröna Arbetsgivare, tagit initiativ till utvecklingen av ett högre managementprogram skräddarsytt för det gröna näringslivetHandelshögskolan i Stockholm Executive Education, som har lång erfarenhet av ledarskapsprogram, har valts ut som partner för utveckling och genomförande.

Syfte

Programmet har som mål att skapa ökad förståelse för finansiell analys och affärsstrategi, utveckla lednings- och förändringskompetens hos deltagarna och lägga grunden till ett levande nätverk mellan företagare i det gröna näringslivet. 

Upplägg

Interaktiva föreläsningar av några av Sverige främsta föreläsare från Handelshögskolan och näringslivet varvas med fördjupat arbete i mindre grupper. Aktiv närvaro och ömsesidigt lärande mellan deltagare och föreläsare är den pedagogiska utgångspunkten.

Vem kan söka

Du som söker ska vara företagare i det gröna näringslivet och ha en vilja att utveckla ditt företag och dig själv. Du behöver inte ha gått någon högre utbildning tidigare. Du ansöker via formuläret. Beslut om vilka som antas till programmet fattas av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education i samråd med LRF. 

Nästa programstart

Programmet innehåller totalt 12 kursdagar.  

  • Modul 1: 10-12 november 2021, Kämpasten
  • Modul 2: 8-10 december 2021, Kämpasten
  • Modul 3: 26-28 januari 2022, Kämpasten
  • Modul 4: 9-11 mars 2022, Kämpasten

Pris

LRF-medlem 58 000 kr
Icke LRF-medlem 78 000 kr

Moms och kostnader för kost, logi och resor tillkommer.


Ylva Wallin - SSE Executive Education

Kontakta mig

Ylva Wallin

Program Manager

Tel: +46 8 586 175 93

ylva.wallin@exedsse.se

Ola Eljertsson - SSE Executive Education

Kontakta mig

Ola Ejlertsson

Senior Account Executive

Tel: +46 8 586 175 12

ola.ejlertsson@exedsse.se