Öppna program inom finansiell ekonomi:

 

Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA)

Denna utbildning ges i sin helhet en sista gång under perioden augusti 2022 till december 2023 och är därmed inte längre möjlig att påbörja. Däremot går det bra att anmäla sig till de fristående delprogram som ännu inte startat.
Läs mer

Företagsvärdering – analys, värdering och beslut 
För dig som vill få fördjupa dig inom värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Kapitalförvaltning – modeller och tillämpningar
För dig som vill fördjupa din förståelse för hur finansiella teorier och modeller kan användas i praktisk kapitalförvaltning. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Derivatinstrument – produkter och riskhantering
Ett program med fokus på derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering och aktiv förvaltning. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Sustainable Finance
För dig som vill utveckla dina kunskaper och utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor med koppling till finansiella frågor och den finansiella sektorn.
Läs mer

Certifierad placeringsrådgivare
Ett program för dig som är finansiell rådgivare och vill stärka din kompetens kring finansiella placeringar.
Läs mer

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se