Öppna program inom finansiell ekonomi:

 

Financial Management för chefer och ledare
Ett program för dig som vill utveckla din förmåga att fatta strategiska beslut rörande finansiering och ägarrelationer, identifiera och lösa finansiella utmaningar i företaget samt hantera olika typer av finansiella risker.
Läs mer

Att växa via företagsförvärv
För dig som vill lära dig mer om företagsförvärv utifrån ett brett helhetsperspektiv, vilket inkluderar legala aspekter, synergifrågor, metoder för företagsvärdering, finansiella aspekter och organisatorisk integration.
Läs mer

Företagsvärdering 
För dig som vill stärka din kompetens inom företagsanalys och värdering och få en fördjupad förståelse för företagets värdeskapande och värderingsprocessens alla delar.
Läs mer

Certifierad placeringsrådgivare
Ett program för dig som är finansiell rådgivare och vill stärka din kompetens kring finansiella placeringar.
Läs mer

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se