Öppna program inom finansiell ekonomi:

 

Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA)
Ett heltäckande vidareutbildningsprogram i finansiell ekonom som ger en djup konceptuell förståelse för bakomliggande modeller, viktiga frågeställningar och aktuella utmaningar på dagens finansmarknad.
Läs mer

Ränteinstrument  – marknader, produkter och strategier
Ett program som fokuserar på hur räntemarknaden fungerar och hur ränteinstrument kan användas i ränteförvaltning, upplåning och riskhantering. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Makroekonomisk analys – tillväxt och konjunkturcykler
Detta program riktar sig till dig som vill få en ökad förståelse för drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och konjunkturcykelsvängningar, samt på vilka sätt finans- och penningpolitik kan användas för att hantera makroekonomiska risker. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Företagsvärdering – analys, värdering och beslut 
För dig som vill få fördjupa dig inom värderingsprocessens alla delar, från finansiell analys till beslut, oavsett om det rör sig om ett företagsförvärv, en aktieplacering eller en kreditbedömning. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Kapitalförvaltning – modeller och tillämpningar
För dig som vill fördjupa din förståelse för hur finansiella teorier och modeller kan användas i praktisk kapitalförvaltning. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Derivatinstrument – produkter och riskhantering
Ett program med fokus på derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för finansiell riskhantering och aktiv förvaltning. Programmet utgör en fristående del inom Diplomutbildning för finansanalytiker (CEFA).
Läs mer

Sustainable Finance
För dig som vill utveckla dina kunskaper och utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor med koppling till finansiella frågor och den finansiella sektorn.
Läs mer

Certifierad placeringsrådgivare
Ett program för dig som är finansiell rådgivare och vill stärka din kompetens kring finansiella placeringar.
Läs mer

Corporate Finance for Lawyers and Executives
Ett interaktivt och case-baserat program för bolagsjurister, advokater och chefer som önskar utveckla sina kunskaper och sin förståelse inom Corporate Finance-relaterade frågor.
Läs mer

Kontakta mig

Viktoria Norell

Account Manager

Tel: +46 8 586 175 40

viktoria.norell@exedsse.se