ranked_triptyk_landningssida_2

Här nedan kan du snabbt orientera dig bland programmen som hjälper dig förstå och driva din verksamhet mer proaktivt.

Executive Leadership Program (ELP)

Ger dig ett helhetsperspektiv på ledarskap, affärsutveckling och styrning. Vår mest heltäckande chef- och ledarskapsutbildning. För chefer på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i affärsdrivande verksamhet inom offentlig sektor.

Executive Management Program (EMP)

Stärk din och ledningsgruppens förmåga att ta vara på verksamhetens utvecklingsmöjligheter. Programmet ger dig nya insikter kring sambandet mellan strategi, värdeskapande och organisering.

Ledarskap genom personlig utveckling (LPU)

Utveckla ditt personliga ledarskap genom ökad självinsikt och förståelse för hur du uppfattas av andra. Programmet ger dig konkreta verktyg kopplade till modern forskning som ger dig ökad trygghet i din ledarroll.

Managing Professional Services (MAPS)

Ett managementprogram för företag som erbjuder kunskapsintensiva tjänster av rådgivande och konsultativ karaktär. Utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap, affärsutveckling och styrning lär du dig skapa starka kundrelationer samt attrahera och behålla talangen.

Chef och ledare

Redo för nästa steg som chef? Bli vassare i din roll och utveckla din förmåga som ledare. Programmet utgår från dina dagliga verksamhetsutmaningar och integrerar ledarskapets tre huvudperspektiv: affären, styrningen och ledarskapet.

Prata direkt med en av våra programrådgivare: 08 - 586 175 60. programadvisors@exedsse.se

08 – 586 175 60
programadvisors@exedsse.se