Det här är programmet för dig som vill utvecklas som chef och ledare i ett professionellt tjänsteföretag. Programmet utgår från den speciella affärslogiken inom sektorn för kunskapsintensiva tjänster, där ditt ledarskap är avgörande för att skapa starka kundrelationer samtidigt som du ska attrahera och behålla de bästa talangerna.

Genom programmet breddar och fördjupar du din kunskap och får nya insikter kring hur du mest effektivt tar dig an tjänsteföretagets utmaningar och möjligheter. Programmet tar ett helhetsperspektiv på ledarskap, affärsutveckling och styrning.

Programinnehåll

  • Strategiska utmaningar och framgångsfaktorer
  • Att leda, styra och organisera kunskapsintensiva tjänster
  • Knowledge management
  • Engagerande ledarskap
  • Att sälja och kommunicera verksamheten
  • Talent management

Utbildningen vilar på Handelshögskolans akademiska grund och leds av erfarna och branschspecialiserade föreläsare och forskare. Du får ta del av en rad konkreta verktyg som hjälper dig formulera och genomföra strategier för att utveckla din verksamhet, leda medarbetare och driva långsiktig lönsamhet och tillväxt. Du blir tydligare i vad du står för och du får en större förståelse de olika nyckelprocesser som måste fungera och samspela i en framgångsrik tjänsteorganisation.

För vem

Programmet vänder sig till dig som är en erfaren chef på ledningsgruppsnivå. Ditt företag erbjuder kunskapsintensiva tjänster av rådgivande och konsultativ karaktär, exempelvis inom juridik, redovisning, managementkonsult, marknadsföring, IT eller ingenjörsverksamhet.

Fakta:

Nästa programstart:
2016-10-05
Ladda ner broschyr för information om upplägget
Ort:
Programmet är förlagt till kursgården Kämpasten, Sigtuna
Datum:
05 oktober 2016 - 25 januari 2017
Språk:
Svenska
Pris:
80 000 SEK (Ex moms)
Kostnader för kost och logi tillkommer.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Informationsmöten

Managing Professional Services

Plats: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm - Mer info och anmälan

ThereseWikstrom

Kontakta mig

Thérese Wikström

Program Advisor

Tel: +46 8 586 174 55

therese.wikstrom@exedsse.se

AnnikaEichner

Kontakta mig

Annika Eichner

Program Advisor

Tel: +46 8 586 175 59

annika.eichner@exedsse.se