AI 2041

Författare: Kai-Fu Lee, Chen Qiufan

Tipsare: Anna Essén, programledare för utbildningen Accelerating Digital Innovation hos SSE Executive Education.

”Tankeväckande bok om hur AI kan förändra vårt sätt att leva och interagera. Jag brukar inte gilla dramatiska framtidsbeskrivningar – föredrar diskussioner som grundar sig i hur AI faktiskt används nu, vilket ofta är ganska långt ifrån utopiska eller dystopiska framtidsscenarios. Den här boken är dock nyanserad och fantasirik. Den innehåller korta historier som illustrerar möjliga scenarier – men också att framtiden inte alls är förutbestämd, det är upp till oss människor att bestämma hur AI utvecklas och används.”

 


REGENERATION – ENDING THE CLIMATE CRISIS IN ONE GENERATION

Författare: Paul Hawken

Tipsare: Carl Lindeborg, programledare för utbildningen Managing Professional Services hos SSE Executive Education.

“Vi lever i en värld med både stora globala utmaningar och fantastiska möjligheter. Vi är mitt i en komplex dynamik som i allt större utsträckning påverkar oss som samhällen, företag och som ledare och individer. I min värld behöver vi inte längre fundera över om vi har ett problem att ta oss an, utan nu agera för att transformera ett gammalt paradigm till ett nytt, och vi behöver dessutom agera snabbt utifrån ett helhetsperspektiv.

Paul Hawken, journalist och författare till ett antal NYT bestsellers, som till exempel The Next Economy och The Ecology of Commerce, gav i september ut en ny bok: Regeneration – Ending the Climate Crisis in One Generation. I denna bok tar han just helhetsperspektivet på de globala utmaningar vi står inför och identifierar praktiska systemiska lösningar som vi alla kan bidra till att sätta i verket nu, både som individer och som organisationer.

Han väver elegant och insiktsfullt ihop ett stort antal trådar till en helhet, där konkreta lösningar presenteras som hjälper oss att inte bara lösa klimatkrisen utan också minska de sociala klyftorna, öka biodiversiteten och skapa en värld av liv som människor mår bra i. Varje uppslag innehåller inspirerande berättelser och bilder av människor och organisationer som inspirerar och går först. I slutet av boken finns en verktygslåda att ta med hem till familjen, teamet eller organisationen, för hur vi utifrån våra egna förutsättningar blir en ännu större del av lösningen och vägen framåt.

Boken inspirerade verkligen mig och mitt team och jag tror det beror på att Paul lyckas med konststycket att stå med en fot i allvaret i situationen vi befinner oss i och den andra i hoppet om att vi kan lösa detta och därtill skapa en ny uppgraderad värld. En perfekt bok att reflektera över under julledigheten, i övergången till ett nytt år med nya möjligheter att göra skillnad.”


THE POWER OF US

Författare: Jay van Bavel och Dominic Packer

Tipsare: Emma Stenström, programledare för utbildningen Leadershift hos SSE Executive Education.

”I korthet handlar boken om hur våra sociala identiteter påverkar oss. Det kommer förstås inte som någon nyhet, men är lätt att glömma bort ibland. Och ett lite obekvämt budskap. Vi är helt enkelt inte de självstyrande individer som vi gärna vill tro.

Våra sociala identiteter påverkar våra prestationer, sinnen och vår smak. Liksom våra åsikter, känslor, beteenden och vårt beslutsfattande. Ett exempel. Om ett matematiskt problem innehåller något som är politiskt laddat, typ sambandet mellan kriminalitet och invandring, kan vår politiska åsikt slå ut vår matematiska förmåga. I ett experiment visade sig duktiga matematiker ha nästan femtio procent större risk att räkna fel om de hyste en annan åsikt än det matematiskt korrekta svaret.

Boken är smockfull av exempel och studier, och tillvaron blir sig inte riktigt lik efter läsningen. Fokus skiftar från det individuella till sammanhanget. ”Vi” kommer före ”jag”. ”Vårt” är viktigare än ”mitt”. Vi är alla kameleonter, som anpassar oss efter gruppen, och det får förstås konsekvenser för hur vi lever våra liv. Och hur vi bygger organisationer och samhällen. Det viktigaste budskapet är ändå att vi alla har många identiteter. Tro inte att den du möter enbart är en sort, utan minns att vi alla har multipla identiteter. Och sök dig gärna till folk som tänker olika; det breddar dina perspektiv.”

 


SJÄLVBETRAKTELSER

Författare: Marcus Aurelius (i nyöversättning av Mikael Johansson 2021, med inledning och kommentarer av översättaren)

Tipsare: Robert Nobel, Program Director för bland annat Executive Leadership Program och Executive Management Program hos SSE Executive Education.

“Mitt under ett av sina många fälttåg började den romerske kejsaren Marcus Aurelius (levde år 121-180 evt) skriva ned sina tankar. Resultatet blev denna odödliga samling reflektioner om hur man finner själslig styrka och därmed ett sätt att förhålla sig till världen, både utom och inom en själv. I snart tvåtusen år har Marcus Aurelius Självbetraktelser inspirerat och hjälpt människor i livets alla skeden. Det är en tidlös text om moralen, livet och döden och många anser än idag att verket är ett av de allra främsta inom västerländsk litteratur.”

 

FUNDAMENTALS OF STRATEGY

Författare: Whittington, Regnér, Angwin, Johnson och Scholes

“Patrick Regnér är professor i Strategic Management vid Handelshögskolan i Stockholm, och är en av medförfattarna till Exploring Strategy, som är världens mest använda lärobok om strategi på universitetsnivå. Den här versionen av boken riktar sig till företagsledare och andra praktiker som vill ha en överblick över de fundamentala koncepten, teorierna och inte minst verktygen i strategiarbetet. I denna upplaga behandlas bland annat konsekvenserna av Covid-pandemin, med exempel och insikter från ett brett urval av internationella företag.”


MER INSPIRATION?

SSE Executive Education har tillgång till ett fantastiskt nätverk av experter och producerar regelbundet artiklar. Dessa hittar du i vårt inspirationsrum >>