Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Nytt internationellt utbildningsprogram med fokus på gröna obligationer och hållbar finans

– banker från tillväxtmarknader bjuds in till Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Executive Education lanserar The Gr...

Handelshögskolans SSE Executive Education bäst i Norden – topprankas för 19:e året i rad

För 19:e året i rad rankas Handelshögskolans SSE Executive Education högst i Norden och Baltikum inom management- och le...

Mindre stress, större hållbarhet – boktips för organisationer

Står ni redo att ta tag i stressen och jobba för en mer hållbar organisation? Vill du vara med och driva den utvecklinge...

Samarbete och kontextuellt ledarskap blir allt viktigare

Dagens kaotiska tidsanda präglas av snabba vändningar. Men då vi fortfarande gör skarpa gränsdragningar mellan organisat...

Analys av sociala nätverk ger ledare och organisationer nya möjligheter

Vi ritar fortfarande upp organisationer som klassiska flödesscheman – vd i toppen och enheter och personer med olika ans...

”Utvecklingen inom vården behöver drivas av professionerna”

Hälso- och sjukvården står, precis som många andra näringar, inför diverse stora utmaningar. Digitalisering och verksamh...

Kämpasten öppet igen med paviljonglösning på plats

Våren visade sin finaste sida den 23 april när SSE Executive Educations Campus Kämpasten i Sigtuna slog upp portarna och...

SSE Executive Education utökar satsning på innovation genom nytt digitalt utbildningsprogram

SSE Executive Education har tillsammans med Handelshögskolans nystartade House of Innovation utvecklat ett nytt program...

Kommunicera utifrån ditt personliga ledarskap för bättre effekt

Vet du vad som krävs för att bli förstådd och accepterad när du kommunicerar i din ledarroll? Många vill nog svara ja på...

Nyöppning av Kämpasten den 23 april

Äntligen kommer verksamheten igång igen, med samma höga servicenivå och ”Kämpastensanda” som tidigare. ”Vi är så glada a...

Tre kom-igång-tips för mindre stress och mer hållbara ledare

Stress påverkar både individer och organisationer på en rad negativa sätt. I tredje artikeln i vår stress- och hållbarhe...

Digital innovation handlar mer om verksamhetsutveckling än renodlad teknik

Vilka utmaningar står offentlig sektor inför när det gäller den digitala innovationen? Vi frågade Magnus Mähring, profes...

Hantera stressen och bli en mer hållbar ledare

Stress är vardag för många ledare. Många sitter i möten nästan hela dagarna – utan luckor för förberedelser innan eller...

Varför vertikal utveckling passar dagens komplexa ledarroll

Att hitta effektiva metoder för ens personliga ledarutveckling är viktigt, men inte helt enkelt. Vi fortsätter ofta läng...

”Affärskontaktnätet har varit snudd på ovärderligt”

Inför att Jerry Magnusson från Bäckström Stockholm AB skulle ta klivet från driftschef till vd gick han Företagsledning...

Hållbart ledarskap – en bra start för framgångsrika organisationer

CSR och nya perspektiv förbereder för internationellt ledarskap

Kulturella skillnader är en stor utmaning för företag som vill etablera sig i andra länder. Samtidigt talar storföretage...

Företagsekonomisk kunskap – framgångsfaktor för affärsutveckling

Samhälle och näringsliv håller snabb förändringstakt. För att hålla jämna steg och fortsätta utveckla ditt företag behöv...

Kompetensprogram lockar talanger

Företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka...

Hur ska företag förhålla sig framgångsrikt till digital transformation?

Allt fler traditionella större företag och organisationer ser behovet av att anpassa verksamheten till de nya möjlighete...