Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Tre kom-igång-tips för mindre stress och mer hållbara ledare

Stress påverkar både individer och organisationer på en rad negativa sätt. I tredje artikeln i vår stress- och hållbarhe...

Digital innovation handlar mer om verksamhetsutveckling än renodlad teknik

Vilka utmaningar står offentlig sektor inför när det gäller den digitala innovationen? Vi frågade Magnus Mähring, profes...

Hantera stressen och bli en mer hållbar ledare

Stress är vardag för många ledare. Många sitter i möten nästan hela dagarna – utan luckor för förberedelser innan eller...

Varför vertikal utveckling passar dagens komplexa ledarroll

Att hitta effektiva metoder för ens personliga ledarutveckling är viktigt, men inte helt enkelt. Vi fortsätter ofta läng...

”Affärskontaktnätet har varit snudd på ovärderligt”

Inför att Jerry Magnusson från Bäckström Stockholm AB skulle ta klivet från driftschef till vd gick han Företagsledning...

Hållbart ledarskap – en bra start för framgångsrika organisationer

CSR och nya perspektiv förbereder för internationellt ledarskap

Kulturella skillnader är en stor utmaning för företag som vill etablera sig i andra länder. Samtidigt talar storföretage...

Företagsekonomisk kunskap – framgångsfaktor för affärsutveckling

Samhälle och näringsliv håller snabb förändringstakt. För att hålla jämna steg och fortsätta utveckla ditt företag behöv...

Kompetensprogram lockar talanger

Företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka...

Hur ska företag förhålla sig framgångsrikt till digital transformation?

Allt fler traditionella större företag och organisationer ser behovet av att anpassa verksamheten till de nya möjlighete...

Ordlistan som hjälper dig att hålla koll på ekonomibegreppen

Har du koll på vad ekonomibegreppen betyder? Visste du att 80% av företagsledare inte vet vad en intäkt är? Och att bara...

3 frågor till Hanna Setterberg

En helt ny utbildning som sätter fokus på de hållbarhetsfrågor som har särskild relevans för den finansiella sektorn. Pr...

Risker och möjligheter vid digitalt förändringsarbete

Den digitala transformationsprocessen förändrar kunderbjudanden, affärsmodeller och hela organisationer i grunden. För a...

Tre boktips som ger energi inför det nya året

När den mest intensiva julrushen är över och en umgåtts tätt med släkt och vänner kan det vara skönt att dra sig tillbak...

En högtid till för att ge och dela

Vi vill passa på att önska dig en härlig tid av glädje och gemenskap att lysa upp vintermörkret med. I år har vi valt at...

Tomas Hjelström får Handelshögskolans pedagogiska pris

Tomas Hjelström tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2018 för sina uppskattade insatser som lärare, pedagogisk f...

Fyra skäl att se hållbarhet som affärsstrategiskt verktyg

Den som är ansvarig för hållbarhet inom en verksamhet vet redan hur viktigt området är ur olika perspektiv. Men hur förk...

Ledare borde bli bättre på att tänka ekonomi

Många ledare utan ekonomibakgrund överlåter den ekonomiska analysen helt till företagets ekonomer. Men det ska man int...

SSE Executive Education och Virtual Distance International fördjupar partnerskap och erbjuder unik lösning på digitaliseringens utmaningar inom distan...

SSE Executive Education och Virtual Distance International (VDI) vidareutvecklar sitt redan etablerade partnerskap för a...

Socialt och affärsmässigt driv går hand i hand för MRG Wines

Med smak för affärer och känsla för smak. Moa Gurbuzers resa från familjeterapeut till ansvarsfull aktör inom vinbransch...