Byggherrerollen har, enligt Fredrik, blivit mer av en administrativ funktion över åren. Regleringarna och komplexiteten i de stora byggprojekten ger många delar att hålla reda på och ett ständigt flöde av konkreta beslut som behöver tas. Så för många blir det ett övervägande fokus på de operativa delarna. Och då kan det vara svårt att få tid att lyfta blicken mot de långsiktiga och visionära perspektiven.

“Byggherrerollen är verkligen mångfacetterad. Det krävs en enorm koll på många olika områden för att hålla ihop den här typen av långa projekt.”

Komplexa projekt och utmaningar

Det finns några huvudutmaningar och frågor på strategisk nivå som är ständiga återkommande inslag i diskussionerna med de som går utbildningen Byggherre MasterClass Diploma:

Hur man ska jobba med och tänka kring värdeskapande

Särskilt i de tidiga, abstrakta faserna brottas många med sådana frågor. Men, att det i byggprojekt kan dröja flera år från den ursprungliga visionen till det att projektet står klart gör det också till en utmaning att hålla kvar målsättningarna gällande värdeskapande och vision hela vägen igenom. Världen, opinionen och förutsättningarna hinner förändras längs projektets gång och med många aktörer i kedjan blir det också ofta många överlämningar längs vägen.

Hur man får till bättre organisering och samarbeten

Enligt Fredrik har deltagarna i programmet många frågor som rör organisering och processer, både internt inom organisationen och gentemot de andra aktörerna i kedjan. Och med många inblandade aktörer finns det mycket att vinna på att effektivisera och få till bra samarbeten, menar Fredrik.

“Jag slås fortfarande ofta av hur mycket potential jag ser för de här organisationerna att få fram bättre strukturer och processer.”

Hur man ska hantera den politiska dimensionen

Med stora, långa projekt blir branschen särskilt mottaglig för politiska svängningar och beslut. Nivån av politisk inblandning i form av regleringar och visioner varierar också mycket ur ett längre tidsperspektiv. Vi har t.ex. gjort en rejäl resa från 60-70-talets miljonprogram, med sin starkt politiska vision om höjd boendestandard för flertalet, till en mer avreglerad marknad med övervikt mot mer exklusiva boenden.

Nytänkande kräver reflektion och nya grepp

En snabbrörlig värld gynnar de aktörer som anpassar sig och utvecklas. En alltför likriktad marknad kan göra att viktiga samhällsbehov, och tillika affärsmöjligheter, missas. Just nu är marknaden överhettad, menar Fredrik, och många företag och individer är därför överlastade med många stora projekt som behöver ros i land. Ett sådant läge uppmuntrar inte till att ta ett kliv tillbaka och bjuda in nya perspektiv. Man är fullt upptagen av kapplöpningen mot deadlines och konkurrenter och det tunnelseende som det medför för att tänka vision och värdeskapande.

“Om branschen skulle hamna i en kris så skulle byggherrarna tvingas stanna upp och fundera på hur de kan göra saker annorlunda. Vilket ger en bra grogrund för utveckling.”

Men tipset är att inte vänta, utan lyfta blicken redan nu. Vi behöver inte fler administrativa byggherrar, menar Fredrik. Snarare inspirerade byggherrar som vågar gå utanför ramarna och se den stora bilden – hålla kvar vid visionen och leda byggprojekten med fokus på dess möjligheter att skapa värde både direkt och på sikt.

 

Fredrik Lidman – Programledare för Byggherre MasterClass Diploma, SSE Executive EducationFredrik Lidman är programledare för SSE Executive Educations program Byggherre MasterClass Diploma. Programmet är till för dig som har flera års erfarenhet av rollen som byggherre/byggaktör eller motsvarande. Målsättningen är att du ska utveckla ett helikopterperspektiv på byggherrerollen genom ämnen som general management, ekonomi och ledarskap samt genom erfarenhetsbyte med andra deltagare.

Se en film med intervjuer med deltagare och Fredrik Lidman >>

Relaterade program