Växel

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Tel: 08-586 175 00

info@exedsse.se

Individ och företagssanpassade program

Programrådgivning

Tel: 08 586 175 60

info@exedsse.se

Beskrivning

Det här är programmet för dig som vill utvecklas och höja din kompetens i rollen som byggherre. Programmet utgår från bygg- och fastighetssektorns speciella förhållanden och fokuserar på områdena sakområde, ledarskap och styrning. Du blir tryggare i din roll och bättre på att leda det fysiska byggandet av vårt samhälle.

Byggherre MasterClas Diploma utförs i samarbete med:

Diplomering Byggherre

 

 

 

Programinnehåll

Våra forskare, experter, företagsledare och inspiratörer hjälper dig som deltagare i din utveckling. Tillsammans med andra deltagare från olika branscher arbetar ni även med att utveckla varandras affärer gruppvis i diskussioner. Det ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

Programmets upplägg bygger på tre huvudområden:

Sakområdet

Inom detta område hanteras exempelvis värdeskapande och samhällsbyggande, byggprocessen ur ett strategiskt perspektiv och föränderings- och utvecklingsarbete.

Ledarskap

Hur hanterar vi den komplexa ledarrollen med hänsyn till skilda ägarintressen samt projektledarskapet?

Organisation och styrning

Hur skapar vi kostnadseffektiva, anpassningsbara verksamheter och hur kan vi styra mot värdeskapande

Du hittar mer utförlig information om vad som ingår i respektive modul i programbroschyren.

Resultat

Du som deltagare ska i rollen som byggherre ha:

  • Fått en bättre förståelse för affärsprocesserna vid investeringar inom fastigheter och infrastruktur, inklusive berörda aktörers logik, strategier och agendor.
  • Förbättrat förmågan att äga och styra investeringar mot högre värden genom att optimera partsförhållandet mellan brukare-ägare-myndighet.
  • Befäst och utvecklat ditt personliga ledarskap och din kommunikativa förmåga.
    Stärkt ditt personliga nätverk med andra erfarna byggherrar.

Utbildningen vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och programmets erfarna föreläsare har en gedigen branschkunskap. Utbildningen ger dig möjlighet att diskutera – och lösa – de utmaningar du ställs inför med andra deltagare och experter. Efter programmet har du verktygen för att leda dagens och framtiden samhällsbyggande från vision till verklighet.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som är byggherre eller på annat sätt arbetar med att utveckla och förädla både befintliga och nya fastigheter och anläggningar.

Våra programrådgivare hjälper dig gärna hitta rätt program för dina behov. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Om oss och vår pedagogik

SSE Executive Education har utvecklat företag och organisationer via deras medarbetare sedan 1968. Våra läroprocesser tar alltid avstamp i deltagarnas specifika utmaningar och verksamhet. Stor vikt läggs på att förmedla ett akademiskt förhållningssätt till kunskap, kvalificerade erfarenhetsutbyten mellan deltagarna och reflektion. Mer om vår pedagogik >>

Psst! Här hittar du fler anledningar till att du och din organisation ska välja SSE Executive Eduction >>

Är ni fler som vill gå?

För verksamheter som har behov av att utveckla en större grupp medarbetare genomför vi även skräddarsydda program >>

Affären/uppdraget Styrning Ledarskap
  • Bygg och fastigheter
  • Strategi & ekonomi
  • Öppen utbildning

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!