Utbildningen Byggherre MasterClass Diploma, från SSE Executive Education, siktar på att skapa en större trygghet i byggherrerollen både genom att belysa de olika aspekterna – affärsmässiga, visionära, juridiska, politiska och sociala aspekter – samt att låta deltagarna utbyta och lära sig av varandras erfarenheter. Alla deltagare i programmet är erfarna byggherrar och många sitter även med i sin verksamhets ledningsgrupp.

Den största utmaningen i byggherrerollen är, enligt Fredrik Lidman som är programansvarig för Byggherre MasterClass Diploma, att kunna få till ett helikopterperspektiv, och kunna agera både utifrån de större perspektiven och på detaljnivå nere i den operativa verksamheten.

Enligt Fredrik är det främst två aspekter som deltagarna lyfter fram gällande värdet av utbildningen:

“De känner sig stärkta i byggherrerollen, att de har fått en ytterligare känsla av att; Det här kan jag fixa bra”. Vi har ju deltagare från 35 till 63 i det här programmet och du kan ju fråga både den yngre och den äldsta, så tror jag att de känner sig stärkta. Och det andra är; alla de här jobbar ju ute i organisationen, från mellanstora organisationer till riktigt stora organisationer, och vi stärker dem också i ett företagsledningssammanhang, att kunna verka på ett bra sätt.”

 

Under filmen finns utlyfta citat från deltagarna.

LÄS MER OM BYGGHERRE MASTERCLASS DIPLOMA >>

 

Sagt av deltagarna

Berätta lite om Byggherre MasterClass Diploma

“Jag tycker det har varit väldigt givande, just för att den tar hänsyn till hela den komplexa rollen som byggherre innebär. Man får se de olika delarna, man får lyssna på väldigt intressanta föreläsare, men framförallt så får man ta del av de andra deltagarnas erfarenheter och upplevelser i sin roll som byggherre. Så det har nog varit det absolut mest värdefulla.”

Anna Nyberg
Chef fastighetsutveckling i Stockholm, Vasakronan

“Det jag tycker är trevligt är att man träffar olika karaktärer och alla har olika utmaningar. Och man lär sig lika mycket av de som är med på kursen, som kursen i sig.”

Monica Lundberg
Byggherre, Swedavia Real Estate

 

Hur är det att vara borta från jobbet?

“Ja, det har verkligen varit en utmaning. Men sen när man kommit hit så, ja, då ställer man in sig här och anpassar sig snabbt. Och så känner man att; Jo, med det är nog bra att jag är här.”

Jami Ghofranifar
Projektchef, Tobin Properties

 

Vad tar du med dig från programmet?

“De andra deltagarna – ett fantastiskt gäng! Och vi kommer fortsätta träffas och utbyta erfarenheter.”

Anna Nyberg
Chef fastighetsutveckling i Stockholm, Vasakronan

“Det viktigaste kanske ändå har varit att man lär sig om sig själv, ledarskapet i en själv.”

Jami Ghofranifar
Projektchef, Tobin Properties

 

LÄS MER OM BYGGHERRE MASTERCLASS DIPLOMA >>