Personalen i organisationen har haft olika benämningars i olika tider. Det klassiska ”anställd” blev under 1980-talets övergång till tjänsteproduktionens logik ”medarbetare”. Tanken var att den klassiska konflikten mellan kapital och arbete skulle ersättas av en samsyn där det gällde att dra åt samma håll, leva affärsidén och vara ”alignade”

De senaste tio åren verkar ytterligare en förskjutning av personalens fokus vara önskvärd. Den här gången handlar det om en ny gränsdragning mellan chefs- och medarbetarroll. I och med att organisationer blivit alltmer komplexa och föränderliga måste medarbetare fatta alltmer självständiga, organisatoriska beslut. Följden har blivit att vissa talar om ”medledarrollen”.

Naturligtvis är det av godo att personalen får en mer utvecklad roll, men det finns vissa aspekter värda att fundera på:

  1. Ett problem med chefsrollen i många organisationer är att den blivit alltmer överlastad med administrativa och koordinerande uppgifter. Samtidigt som assistenter och sekreterare plockats bort. Det finns en risk att istället för att lösa denna problematik, skyfflar man helt enkelt över administrationen på medarbetarna. Vilket leder till att de får mindre tid att göra det de är anställda för.
  2. Om nu medarbetare ska ta över en del av de klassiska chefsuppgifterna (”att leda och fördela arbetet”), så kommer det att skapa en del oklarheter när det gäller frågor rörande makt och befogenheter. Dessutom kommer lönekraven att bli högra, kan man tänka.
  3. Frågan är ju också varför en självgående, strategiskt kompetent och produktiv person överhuvudtaget skulle ge upp sin självständighet för att bli anställd. Varför inte bli ”egenanställd” och hyra ut sina tjänster istället?
  4. Dessutom kommer de med kvalificerade medarbetartjänsterna att kompletteras med en ökande kader av självbärande robotar, cyborgs och andra tekniska innovationer.

Framtiden för våra medarbetare är intressant. Vi lär vi få se en ökad flexibilitet och utbyte mellan ledar- och medarbetarroll än vad som är fallet idag. Ena dagen leder man ett projekt, andra dagen är man medarbetare i ett annat.

Vi följer utvecklingen med spänning!

 

medarbetarskap-kjell-lindstrom-2015-06_Page_1

Ladda ner artikeln:

E-post: 

Kjell Lindström föreläser på SSE Executive Educations program Executive Leadership Program och Executive Management Program. Han brinner för HR och organisationslära. Och framtidsspaning.

Kjell Lindström har en bakgrund som lärare och forskare vid Uppsala Universitet. Han är redaktör för trendspaningsbrevet “noden trender” och författare till böcker som ”Bortom tankefällan” (2013), ”Äkta organisation”(2014) och ”Den nakna ledningsgruppen” (2016). Kjell fick 2013 Magnus Söderström-priset av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svensk HR.