Vilka är de största utmaningarna för bygg- och fastighetsbranschen som har med digitalisering att göra?

Sigurd Eltvik, programledare för Företagsledning för bygg och fastighet – SBL

Den största utmaningen är att få ledningen att förstå vad digitalisering är och vilka möjligheter och hot det medför för deras egen verksamhet. Det är alltför lätt att överlåta detta till IT-avdelningen. Man måste förstå att digitalisering så småningom kommer att påverka hela organisationen och därför är det ett toppledaransvar att se till att organisationen förhåller sig till digitaliseringen på ett sätt som optimerar konkurrenskraften för företaget. Och som i all annan förändring kan det vara svårt.

En viktig förutsättning för att lyckas, är att så många som möjligt i organisationen förstår varför förändringarna sker och att det målas upp en realistisk och inspirerande framtidsvision som är attraktiv för medarbetarna.

En annan utmaning är att hitta rätt tidpunkt för digital transformation. Inte allt som förutspås som framtidsscenarios kommer att inträffa de närmsta åren. Det kan bli tungrott och dyrt att vara för tidigt ute. Å andra sidan måste man ha en öppen hållning till alla förändringar som sker i omvärlden och förstå när det är tid att förändra sig själv. Bill Gates lär ha sagt att mycket mindre än vad vi förväntar oss kommer att ske de närmsta tre åren, men under de kommande tio åren kommer det att ske dramatiskt mycket mer än vad vi förväntar oss. Men med tanke på utvecklingstakten i branschen finns det fortfarande stora möjligheter att skaffa sig fördelar före konkurrenterna med en genomtänkt, realistisk digitaliseringsstrategi.

Vilka ser du som de viktigaste affärsmöjligheterna med digitalisering?

Ja, det är viktigt att förstå att digitalisering bjuder på många möjligheter – inte bara hot. De flesta tänker nog först och främst på att robotar kommer att ta över våra jobb, men det gäller nog framförallt de mer monotona jobben. Och det ger ju oss möjlighet att istället använda tiden till mer spännande saker.

Digitaliseringen kan skapa affärsmöjligheter på kostnadssidan – genom att göra saker mer kostnadseffektiva. I byggbranschen finns det redan organisationer som använder robotar som spikar och skruvar enligt digitala ritningar.

Men digitaliseringen kan också skapa värdeökning för kunderna. Erbjudanden om intelligenta hem, med allt ifrån fjärrstyrning av lås och spisar – till energieffektiviserande styrningssystem, är redan något som många kunder möter. Spännande appar för sociala aktiviteter och nyttiga tjänster, som bilpooler och översikt över lediga parkeringsplatser, är tjänster som många hyresgäster sätter värde på. Möjligheterna är många och behovet för innovation är stort.

För att komma igång med digital transformation – vilka är de tre första delarna du skulle rekommendera att ta tag i?

  • Sätt digitalisering på agendan i ledningsgruppen. Ta reda på vad som sker just i din bransch. Både på det mer visionära och operativa planet – köp VR-glasögon och gå på digital visning, researcha nya samarbetslösningar och digitala personalliggare osv. Var nyfiken och delta i konferenser om digitalisering. Ju mer du vet, desto bättre beslut kan du och ledningsgruppen ta.
  • Dela upplevelser och insikter med resten av organisationen. Låt alla vara med och brainstorma om möjligheterna som digitalisering ger. Skapa lust och en önskan om att lyckas i den digitala framtiden.
  • Kom igång. Till slut måste man bestämma sig för en sak som företaget ska börja med – ett förändringsprojekt som inte är alltför krävande. Var uthållig och ge er inte förrän det ger resultat. Låt också alla i organisationen få ta del av hur det går.

I utbildningen “Företagsledning för bygg och fastighet – SBL” från SSE Executive Education tas digital transformation upp som ett viktigt ämne både på övergripande nivå, där det knyts ihop med andra begrepp som t.ex. industri 4.0, och på mer konkret nivå, med diskussioner om hur man som chef och ledare kan förhålla sig till och komma igång med digitalisering.