Förbättrade verksamheter ur forskning

Vid Center for Innovation and Operations Management vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm bedriver Martin Sköld forskning kring verksamhetsförbättringsfrågor. Han är även verksam i flertalet ledarskapsprogram vid SSE Executive Education. Dessutom anlitas han flitigt av TV som expertkommentator.

Att tänka i kombinationer

Redan 1947 började Scania arbeta med så kallad modularisering. Genom att ta fram generella komponenter till lastbilar, som sedan kunde kombineras till kundanpassade produkter, var man mycket tidiga med att lyckas vara effektiva i både volym och variation. Så arbetar man fortfarande. Komponenterna kan liknas vid generella legobitar, som sedan kan kombineras till unika och kundanpassade erbjudanden. Att vara dubbelt effektiv kan appliceras på många olika verksamheter, inte bara industrin. Och för att kunna genomföra detta i verksamheten måste hela organisationen vara med på tåget. Här är ledarskapet centralt.

I den här podcasten ger Martin Sköld sin syn på dubbel effektivitet och ger dig som ledare värdefulla tips och råd på vägen mot lönsamhet.

Tips från podcasten till dig som vill veta mer

  • Martin Skölds site om sin bok, dubbelteffektiv.se
  • “Good to Great” av Jim Collins, ISBN: 9789189388109
  • ”Morgondagens Management” av Gary Hamel, ISBN: 9789189388390

Övriga vinterpratare 2016

Lawrence Romani – Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?
Mats Agurén – Om mångdimensionellt ledarskap och “elaka problem”
RAMP – Nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända
Anna Dreber Almenberg – Är dina forskningskällor pålitliga?
Alla Vinterpratare 2016, startsida