Aktivt bollplank

Behovet av vägledning under karriären är i regel underskattat oavsett om du är ny på arbetsmarknaden eller erfaren chef. Olika utmanande situationer kan många gånger lösas genom input från andra. Du kan exempelvis hitta vägledning genom en relation mentor-adept eller genom att regelbundet bygga och underhålla ett nätverk med kollegor – både inom och utanför din egen bransch.

Intressanta jobbmöjligheter

Ett starkt nätverk kan presentera dig för nya spännande tjänster även om du inte aktivt söker dem själv. Du kan få förhandsinformation om jobbmöjligheter och även om du aldrig väljer att anta den typen av utmaningar så kommer förslagen berika dig.

 

Personlig utveckling

Kontinuerligt lärande är avgörande för en framgångsrik karriär. Utveckling kan tangera vägledning genom att vissa kontakter kan pusha dig att söka en utmanande tjänst medan andra kan inspirera dig att arbeta hårdare eller mer målinriktat för att utvecklas i din befintliga roll.

 

Nya upptäckter

Det är givande att få ta del av en annan persons historia och genom ditt nätverk kan det öppnas nya perspektiv och spännande upptäckter. För vissa innebär detta nya insikter via diskussioner på sociala plattformar medan andra får innovativa tips och idéer genom diskussioner på seminarier, utbildningar eller liknande sammanhang.

 

Tillfredställelse av att hjälpa andra

Att kunna ta hjälp av kontakter när det behövs är bra men kom ihåg att det är en relation går åt två håll. En god kommunikation med nätverket skapar möjlighet till ett positivt utbyte och kunskapsdelning. Gör dig själv tillgänglig för ditt nätverk och börja med ditt unika bidrag.

 

Vänskap för livet

När man träffas kontinuerligt och har ett bra utbyte utvecklas relationer många gånger från att endast vara professionella till att också vara personliga och/eller privata. Många vänskapsrelationer har vuxit fram genom nätverkande där man får möjligheten att prata med likasinnade om gemensamma intressen.

 

Starka ledare skapar en struktur runt omkring sig för att hålla rätt kurs. Det kan innehålla familj, mentor, förebilder, nära vänner och kollegor. De utvecklar djupa relationer baserade på tillit – som behövs i tider av utmaning eller oro. De bygger strategiska nätverk när de inte behöver dem så att det finns där när de behöver det.

Originaltext: Carl Klingborg

Därför behöver du ett nätverk i världsklass – artikel från SSE Executive Education

Ladda ner den här artikeln:Se våra öppna program för erfarna chefer och ledare >>