LÄS MER OM PROGRAMMET LEDARSKAP GENOM PERSONLIG UTVECKLING >>

Lära nytt på nytt sätt

Ledarskap genom personlig utveckling är den tredje utbildningen som Anders har gått för SSE Executive Education. De tidigare två gick han när han arbetade för Sony Ericsson. I och med det fanns det en farhåga att det kunde bli en hel del repetition att gå ytterligare ett program för SSE Executive Education. Men så blev det inte alls, upplever han – i Ledarskap genom personlig utveckling fick han arbeta på djupet med det personliga ledarskapet, bl.a. genom feedback både från den egna organisationen och de andra deltagarna.

“Jag har ju gått såna här program förut och jag funderade lite på om det skulle bli en repetition nu? Och hur motiverad kommer jag att vara för att göra det här igen då? Men det var verkligen fel farhågor tycker jag, för det kändes väldigt bra när man väl kom in i det och fick lära sig en massa nytt igen. 

“Det fanns lite luckor på dagen och vi hade en längre lunch då man kunde ta tag i olika jobbrelaterade saker. Att vara borta tre dagar gick ändå bra i slutändan, man värderade ganska högt att få vara med och lära sig det här nya. “

Personlig chefsutveckling på djupet

Utbildningen gav möjlighet att fokusera på de personliga ledaregenskaperna och strategiskt sätta en riktning för att utveckla ledarrollen ytterligare.

”Det som skiljer sig mest måste ju vara att vi kom väldigt djupt in i oss själva. 

“När det gäller att lära sig om sig själv och sin personliga utveckling så blir man ju aldrig klar riktigt. Så jag tycker att det här har givit väldigt mycket faktiskt.”

 “Att försöka ta sig ur strömmen och titta strategiskt på – vad vill jag med mitt ledarskap och vart är jag på väg någonstans? Och reflektera över vad mitt ledarskap är. Det tycker jag har gett mig väldigt mycket.

Jag har fått se mig själv utifrån och på så sätt även sätta min egen ledarskapsstil ytterligare och tydligare. Det har blivit tydligare vad jag egentligen vill med mitt ledarskap.  

En sammansvetsad grupp med bra dialog

Sammanhållningen och öppenheten i gruppen var viktig för att få till en trygg och bra dialog.

“Jag tycker vi hade en väldigt bra sammansättning av gruppen. Det var ju personer som kom från väldigt olika delar av Sveriges näringsliv. […] Man har samma typer av utmaningar ändå, oberoende av vad man befinner i för typ av verksamhet.” 

“Vi kom väldigt nära varandra och folk var väldigt öppna och kunde få stöd och hjälp i sina utmanade problem, så det var en väldigt bra och öppen dialog hela tiden, där man kände en trygghet att det som händer här det stannar här i de dialogerna. 

“Det finns ett nätverk där man kan ringa och prata om sina ledarskapsutmaningar, och veta att man kan lite på dem och känna trygghet där.”

Större trygghet genom feedback och självreflektion

Utifrån mer självkännedom kring de egna styrkorna och svagheterna fortsätter Anders att implementera och arbeta med sina insikter i det dagliga arbetet.

“Jag känner mig tryggare med den personen och den ledaren jag är nu genom att jag har tittat på mig själv på det här sättet och tillsammans med andra fått en bild av vem jag är. Vad har jag för utmaningar, vad är mina fallgropar, vad är mina positiva sidor osv. Att ta hand och ta vara på det och jobba vidare med det. Det tror jag är det jag kommer plocka med mig mest.” 

“Jag tror man reflekterar mer över dialogen med medarbetare; om den var bra eller dålig och vad man kan förbättra i den. 

Vem ska gå programmet Ledarskap genom personlig utveckling?

Anders tycker programmet borde passa en bred målgrupp. Mer erfarna ledare som han själv, helt klart, men även förstagångschefer och projektledare, som också fanns representerade i hans grupp och som sa sig få ut mycket av utbildningen.

“Det som oftast är nyttigt tror jag är om man har kommit in en ny roll och vill ha inspiration eller stöd under tiden när man går in i den här rollen. Så det kan ju vara en fördel att man håller på med någonting nytt eller tar ett nytt kliv i karriären. Då tror jag det ger extra mycket, faktiskt.”


Vill du också utveckla ditt personliga ledarskap och/eller veta mer om programmet som Anders gick? Läs mer om utbildningen Ledarskap genom personlig utveckling här >>

Relaterade program