Malin Nyman - SSE Executive Education

The culture code

– The Secrets of Highly Successful Groups

Av: Daniel Coyle

Tipsare: Malin Nyman, Programledare för Chef och ledare.

“De flesta känner nog igen sig och förundras över hur vissa projekt flyter på som rinnande vatten medan andra blir onödigt tillkrånglade och kanske till och med havererar helt. Vari ligger egentligen skillnaden? Jo, i några grundläggande, universella principer för relationer och samarbete i grupp, enligt Daniel Coyle. I den här boken lyfter han fram dessa principer genom en stor bredd av exempel från verkligheten.

Gruppdynamik är ett ämne som ligger mig varmt och hjärtat och i mina utbildningar pratar jag mycket om vikten av förtroendefulla relationer och om att bli medveten om hur ens egna beteende påverkar andra.

Den här boken vill jag rekommendera särskilt till dig som är intresserad av hur man skapar en stark gruppkultur och vill förstå hur riktigt effektiva team fungerar. Och bli inspirerad att prova några nya saker själv på kuppen.”

The culture code: The Secrets of Highly Successful Groups av Daniel Coyle, ISBN 9781524797096.

 


 

Anders Richtner - SSE Executive Education

Let My People Go Surfing

– The Education of a Reluctant Businessman

Av: Yvon Chouinard

Tipsare: Anders Richtnér, VD för SSE Executive Education

“I dagens näringsliv hörs frågor som: vad är vår organisations “varför”?; vad är vårt syfte?; varför finns vi (egentligen)?

Likaledes hörs samtal om hur lönsamhet och hållbarhet hänger ihop. Eller gör de? Går det verkligen att kombinera de två?

I sin bok ” Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman” beskriver Patagonias grundare Yvon Chouinard sin resa från en passion kring klättring, till att utveckla klättringsprylar till sina vänner, för att plötsligt stå med ett företag på halsen. Chouinard slits mellan att å ena sida driva ett företag och å andra sidan göra vad som är kul och meningsfullt i form av att vara ute i naturen.

För ett tag tappar han fotfästet och finner inte balansen i allt han och företaget gör.

Chouinard tar det radikala greppet och åter med sitt management team till just Patagonien – och hittar där balansen. Tillsammans (åter)finner de själva syftet och meningen med företaget Patagonia.

Deras insikt efter att ha spenderat många och lång timmar i det fria är att för Patagoina handlar det inte om antingen eller, utan om både och. Att göra svåra val i stunden men det är val som följer en långsiktig [Patagonia]kompass. En kompass som pekar mot ett ständigt arbete för en bättre värld och en bättre planet utan att förlora det affärsmässiga. Ett företag där det finns en djup mening i allt man gör. En mening som alla tar med sig hem efter jobbet. Både och. Inte antingen eller.”

Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman av Yvon Chouinard, ISBN 9780143109679.

 


 

Malin Pedro - SSE Executive Education

Leading the Virtual Workforce

– How Great Leaders Transform Organizations in the 21st Century

Av: Karen Sobel Lojeski

Tipsare: Malin Pedero, programledare för Chef och ledare , certifierad i metodiken VDL (Virtual Distance Leadership).

“Vad gör den digitala tekniken med oss? Vad är det vi tappar i vår interaktion med andra när vi kommunicerar via digitala kanaler?

Den här boken handlar om hur man som ledare kan hantera de utmaningar som uppstår p.g.a. virtuell distans. Konsekvenserna av tekniken är mycket mer långtgående än de mest uppenbara frustrationerna. Vi förlorar kontexter och värdefull input för att att läsa av de vi kommuicerar med. Vi får svårare att bygga förtroende och gemensamma ramar. Resultaten visar sig bl.a. i dyra missförstånd och dålig produktivitet.

Bokens budskap rör inte bara ledare, utan alla i det digitaliserade samhället. Hur förhåller jag mig till den nya tekniken – min mobil, min inbox etc? Tar jag till sms eller mail för att checka av en punkt på min todo-lista istället för att gå bort och prata med min kollega som sitter fem meter bort? Medvetenheten om de val man själv gör blir viktigare och viktigare i ledarskapets alla domäner. Om du och jag måste förstå något viktigt ihop – vad behövs då och vad kan jag göra från min sida för att det ska hända? Det är den typ av analys och förståelse för betydelsen av kontext och inramningar som vi behöver bli bättre på.

Boken hjälper oss se att tekniken skapar både närhet och distans samtidigt och att det är en av de viktigaste rollerna för dagens ledare – att sätta kontexter och att ta dialog och kultur på allvar.”

Leading the Virtual Workforce: How Great Leaders Transform Organizations in the 21st Century av Karen Sobel Lojeski, ISBN 9780470422809.

 


 

Mer tid över för inspiration?