Resultatet kommer från den största årliga rankningen av executive education, där Financial Times jämför världens ledande business schools som erbjuder olika former av executive education, högre management- och ledarskapsutvecklingsprogram.

– Vi är så stolta över att återigen vara topprankade på denna prestigefyllda lista. Positionen som Nordens bästa internationella business school visar att våra program fortsätter att vara relevanta för deltagarna, säger Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education.

Han fortsätter:

– Resultatet säger också att vi är fortsatt konkurrenskraftiga globalt och klarar att hantera den höga förändringstakten inom vår bransch. Vår position ska ses i ljuset av att det finns ca 14 000 business schools runt om i världen, där endast ett fåtal kvalificerar sig för The Financial Times ranking.

SSE Executive Education är en del av Handelshögskolan i Stockholm och grundades i syfte att stärka svenskt näringsliv. Verksamheten har hjälpt företag och organisationer att utveckla sina verksamheter, sina ledare, specialister och medarbetare sedan 1969. Detta år firar verksamheten sitt 50-års-jubileum och en stor del av den långsiktiga framgången kan tillskrivas täta samarbeten och partnerskap med kunder. Tillsammans har man lyckats skapa program som utvecklar kundernas ledare och medarbetare och i förlängningen affär och konkurrenskraft.

– Vår viktigaste framgångsfaktor är att vi har möjligheten att jobba nära våra kunder kring deras strategiska utmaningar. Det är detta som hjälper oss att ständigt utvecklas, menar Anders Richtnér.

 

Mer om rankningen hittar du på Financial Times webbsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Richtnér
Vd, SSE Executive Education
Tel: 073-659 77 27
E-mail: anders.richtner@exedsse.se

Om SSE Executive Education f.d. IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm är Nordeuropas ledande partner för executive education och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här integreras den akademiska forskningen med näringslivet. SSE Executive Education utvecklar ledare med fokus på spetsområden som innovation & entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt ökar konkurrenskraften hos företag, organisationer och offentlig sektor genom kraftfull transformation. Läs mer på exedsse.se

(Foto: ©Juliana Wiklund Photography)