Praktikplats och utbildning – en kraftfull kombination

RAMP är ett managementprogram som omfattas dels av 50 dagars utbildning på Handelshögskolan i Stockholm, dels av en ett år lång praktikplats på ett svenskt företag. Tanken är att programmet ska leda till att nyanlända integreras på den svenska arbetsmarknaden och får ett arbete som de redan har utbildning och erfarenhet av.

Sverige ska bli bäst i världen på integration

“Jag vill bli en förebild för alla flyktingar och ett gott exempel på att integration av flyktingar kan vara framgångsrik”, säger Rand Entabi, nyanländ banktjänsteman från Syrien och programdeltagare på RAMP.
Bland deltagarna i RAMP är medelåldern 32 år, arbetslivserfarenheten i medel sex år och medellängden på chefskap tre år. Utbildningen syftar till att förbättra integrationen för nyanlända och i förlängningen stärka Sveriges konkurrenskraft genom bättre tillvaratagen kompetens. Michael Storåkers, initiativtagare till utbildningen, menar att utbildning är den starkaste drivkraften till en lyckad integration. Han vill att Sverige ska bli bäst i världen – och visa övriga världen att det faktiskt fungerar. Lyssna mer på Rand, och Michael samt Kristina Nilsson, programansvarig för RAMP och Pia Anderberg, Senior VP Innovation & HR på Axel Johnson, ett av de företag som tar emot praktikanter från programmet.

Pia Anderbergs tips om ditt företag vill ta emot en praktikant

  • Respektera olika kulturer
  • Ha tålamod, det tar lite tid
  • Underskatta inte människor. Vi är många med liknande akademisk bakgrund och erfarenhet – även om vi kommer från olika länder.

Mer om programmet RAMP hittar du här >>

Övriga vinterpratare 2016

Martin Sköld – Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation
Lawrence Romani – Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?
Mats Agurén – Om mångdimensionellt ledarskap och “elaka problem”
Anna Dreber Almenberg – Är dina forskningskällor pålitliga?
Alla Vinterpratare 2016, startsida