Från näringsliv till mångdimensionell ledarskapsutveckling

Under 25 år som ledare i både näringslivet och den ideella sektorn funderade Mats Agurén länge på frågan hur man ska kunna leda effektivt i mångdimensionella sammanhang och miljöer. Detta resulterade senare i en avhandling på ämnet. Idag är Mats fakultet vid flertalet ledarskapsutbildningar på SSE Executive Education.

Samverkan för effektiv problemlösning

Generellt är en organisationsstruktur skapad för att underlätta problemlösning. I dagens utvecklingstakt ställs organisationer allt oftare inför så kallade ”elakartade problem”, det vill säga problem där de gamla lösningarna inte längre fungerar utan kräver att vi tänker utifrån nya perspektiv. Här räcker inte längre en traditionell organisation till. Vi behöver en organisation som skapas utifrån de problem som ska lösas, det vill säga en mångdimensionell organisation. I en sådan verkar alla ledare tillsammans och i det dagliga utbytet dem emellan utvecklas verksamheten.

I den här podcasten resonerar Mats Agurén vidare kring detta och ger dig nyckeln till den fungerande mångdimensionella organisationen.

Ställs du inför problem som kräver nytänkande och kreativitet?

I SSE Executive Educations onlineprogram kring mångdimensionellt ledarskap reder Mats Agurén ut begreppen kring matrisorganisationer och det mångdimensionella ledarskapet, deras för- och nackdelar och hur man får dem att fungera. Programmet tar upp både praktiska exempel och mer resonerande, teoretiska perspektiv. Programmet kan även kombineras med ett fysiskt seminarium.

För mer information kontakta Elisabeth Kamoun, tel: +46 70 232 81 02 eller e-post: elisabeth.kamoun@exedsse.se

Tips från podcasten till dig som vill veta mer

  • “Matrismanifestet : att leda mångdimensionella organisationer” av Mats Agurén, ISBN: 9789147122219
  • “Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis” av Robert Kennedy,
    ISBN: 9780393318340 – en bok som beskriver ett genuint elakartat problem som hanterades av en mångdimensionell organisation.

Övriga vinterpratare 2016

Martin Sköld – Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation
Lawrence Romani – Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?
RAMP – Nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända
Anna Dreber Almenberg – Är dina forskningskällor pålitliga?
Alla Vinterpratare 2016, startsida