På kvällen den 25 juli 2018 – mitt i högsommarvärmen – bröt en brand ut i en av huvudbyggnaderna på Kämpasten, SSE Executive Educations Campus och konferensanläggning i Sigtuna utanför Stockholm. Matsalen och restaurangköket totalförstördes och plötsligt stod man utan möjlighet att bedriva utbildningsverksamhet, bara en månad innan höstterminen skulle starta. Verksamheten stängdes ner i sin helhet och alla utbildningar och deltagare fick omplaceras till över 16 olika konferensanläggningar runt om i Stockholmsområdet.

Snabb och kreativ premiumlösning

Under hösten, parallellt med att programverksamheten fortgick på andra anläggningar, fördes diskussioner för att hitta en lösning med arkitektfirman Tengboms. Beslut togs att låta uppföra en tillfällig restaurangdel av moduler, en s.k. paviljonglösning, och under tiden återuppbygga den permanenta delen. Utöver att få fram en tillräcklig snabb lösning ställdes kravet att lokalerna behöver nå upp till en nivå av kvalitet och service som kan matcha utbildningarnas pedagogik, deltagarnas förväntningar och Kämpastens varumärke. Ordet “premium” motsvarar den önskade nivån väl. På rekommendation av Tengboms valdes Cramo Adapteo som ansvarig leverantör av de nya lokalerna. Cramo Adapteos fokus på hållbarhet gällande sina produkter och sin verksamhet spelade också stor roll för valet av leverantör.

Restaurangbyggnad med premiumkänsla

Kämpasten ligger i Sigtuna, vid Mälaren. Huvudbyggnaden med utbildningslokalerna och hotellrumslängorna ligger vackert belägna mellan träd och grönytor strax ovanför den egna bryggan med bastuanläggning. På en nyanlagd yta har nu en modulbyggd restaurang med två matsalar, lounge och ett kök uppförts. Byggnaden är uppförd i två våningar med terrass och stor balkong med sjöutsikt. Projektutvecklare Ulf Sevborn från Cramo Adapteo berättar om de många unika lösningar man skapat, där det mest spektakulära är just den glastäckta paviljongen längs med långsidan av vattnet som löper totalt 36 meter med glas från golv till tak. Paviljongen har ett fint läge mellan Nedergården och den upprustade Sjövillan. Ovanpå restaurangdelen byggs en lounge där kursdeltagarna ska kunna koppla av och umgås. Två eldstäder bidrar också till stämningen på ett fint sätt.

En helt ny permanent byggnad ska nu planeras och byggas. Men först ser vi fram emot den 23 april och att kunna välkomna deltagare, personal och gäster tillbaka till Kämpasten igen.

Vi vill tacka våra samarbetspartners Cramo Adapteo, NCC Mark och Bygg, Input Interiör och Dalux Storkök som under en kort och intensiv period har tagit fram lösningen och genomfört den.