Kämpastens matsal och restaurangkök totalförstördes i branden i slutet av juli 2018 – bara en månad innan höstterminen skulle starta. Kämpasten tvingades stänga ner all sin verksamhet omgående och de inplanerade utbildningarna utlokaliserades till andra konferensanläggningar i Stockholmsområdet. Sedan dess har ett omfattande arbete pågått på flera håll för att rusta upp området för att kunna ta emot deltaqare, gäster och personal igen.

För att så snabbt som möjligt kunna komma igång med verksamheten, utan att tumma på kvaliteten gällande deltagarnas upplevelser av utbildning och logi, föll valet på en fristående del uppbyggd av moduler, en s.k. paviljonglösning. Paviljongen innefattar en restaurang med två matsalar, en lounge och ett kök. Byggnaden är en högkvalitativ, om än tillfällig, lösning som uppförts i väntan på att en ny permanent restaurang- och matsalsdel ska planeras och byggas på den ursprungliga, eldhärjade platsen.

”Att jobba och realisera ett gemensamt mål är väldigt meningsfullt för alla involverade. Att se ett nedbrunnet Kämpasten bokstavligen växa fram under 9 månader genom ett hårt arbete och teamwork utan dess like är inspirerande. Jag känner glädje och stolthet över att vi nu åter kan hälsa gamla och nya gäster välkomna till Kämpasten – och att vi nu återigen kan skapa samma unika lärupplevelser och transformation som vi alltid har gjort, och kommer fortsätta göra, på Kämpasten.”

Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education

Initiala bilder av paviljongen

Bild 1: Paviljongens exteriör


Bild 2: Altan med utsikt över mälaren.


Bild 3: Dukat för välkomstmiddag


Bild 4: Loungen

Se paviljongen växa fram

Cramo Adapteo är leverantör av nybyggnaden och de har satt ihop en film som dokumenterar hur paviljongen växer fram:

Mer bilder och information om Kämpasten hittar du på www.kampasten.se