Globaliseringen ökar prispressen för svenska lantbruksföretagare. Teknikutveckling och digitalisering ställer krav på investeringar, nya produktionsmetoder, utvecklade affärsmodeller och sättet att leda företag inom det gröna näringslivet.

– Vi arbetar i en tillväxtbransch och investeringskapital finns på marknaden. Men långivarna ställer idag höga krav på den som söker finansiering. Behovet är därför stort av ett skräddarsytt managementprogram för företagsledare inom det gröna näringslivet, säger Anders Källström, vd för LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

Tillsammans med Lantmännen, Länsförsäkringar och Skogs- och lantbruksarbetsgivarna SLA investerar nu LRF 1 miljon kronor i ett managementprogram. Utbildningspartner, med ansvar för genomförande och utveckling av specialutbildningen, är Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

– Jag är väldigt stolt och glad att välkomna det gröna näringslivet till Handelshögskolan. Vi har i över hundra år utbildat företagsledare. Vi vill nu, med vår kompetens och erfarenhet, bidra till att stärka företagsledare inom de gröna näringarna så att potentialen och möjligheterna realiseras tillfullo, säger Anders Richtnér, VD för Handelshögskolan Executive Education.

– Programmet vänder sig till företagsledare som har ambitionen att utveckla sig själva och sin verksamhet och till personer som är i färd med att ta över ett företag. Utbildningen kommer att stärka företagarens möjlighet att utveckla sitt företag i en allt tuffare global konkurrens, säger Anders Källström.

Utbildningen fokuserar på teknikens och marknadens möjligheter, finansiell analys och styrning samt ledarskapets betydelse för företagets utveckling. Några av temana på managementprogrammet är omvärldsanalys och strategi, kunder och värdeskapande, innovation och hållbarbarhet samt organisation och ledarskap.

Managementprogrammet omfattar tolv dagar. Under utbildningen kommer interaktiva föreläsningar att varvas med fördjupat arbete i grupp.

För mera information, kontakta:
Handelshögskolan Executive Education; Ola Ejlertsson, affärsansvarig, tel: 08-586 175 12 eller
LRF; Susanne Lundgren, ansvarig företagande.


Läs mer om våra öppna managementutbildningar >>