Podden kommer ur forskningsprojektet Innovation driven business development and boardleadership vid Center for Responsible Leadership, SIR, Handelshögskolan i Stockholm. Samtalet leds av professor Ingalill Holmberg och ekonomie doktor Pernilla Petrelius Karlberg.

 

Relaterade program