Forskning kring mångfald och cross-cultural management

I sin forskning undersöker Laurence Romani hur företag framgångsrikt kan bedriva etiskt mångfaldsarbete. Hon är flerfaldigt publicerad internationellt kring cross-cultural management och ledarskap. Dessutom undervisar hon vid Department of Management and Organization vid Handelshögskolan i Stockholm.

Genom lärande anpassas vårt sätt att se på världen

Den senaste tidens samhällsutveckling har lett till att det blir allt viktigare för många företag och organisationer att tydligt visa att man står för mångfald och en inkluderande företagskultur. Men många företag som arbetar med mångfald är inte så inkluderande som de tror. Mångfaldsarbetet har istället blivit kontraproduktivt och än tydligare resulterat i att människor blir satta i olika fack. Så vad är det som händer? För att kunna arbeta produktivt med mångfald måste man börja med att lära sig mer om skillnader och diskriminering. Och lärandet måste hela tiden fortgå. För genom lärande fortsätter anpassningen till den miljö man befinner sig i, och först då kan man anpassa sig till mångfalden.

I den här podcasten ger Laurence Romani tips om varför organisationer ska arbeta med mångfald och var man ska börja.

Tips från podcasten till dig som vill veta mer

Övriga vinterpratare 2016

Martin Sköld – Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation
Mats Agurén – Om mångdimensionellt ledarskap och “elaka problem”
RAMP – Nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända
Anna Dreber Almenberg – Är dina forskningskällor pålitliga?
Alla Vinterpratare 2016, startsida