“Det är väldigt mycket kunskap som man behöver ha för att sitta i den högsta ledningen i ett företag eller, i mitt fall, en organisation.”

Anna Åberg, Utvecklingschef Hyresgästföreningen

“Det känns som man ligger steget före. Du får en inblick i framtiden, och trender. Du får kunskaper om hur du ska tolka framtiden.”

Benny Billfors, Regionchef Indus

“Det känns som jag fick “konturer” på ett sätt som jag inte hade innan.”

Malin Söderman, VD Järfällahus

 

Utbildningsprogrammet Executive Leadership Program är vårt mest heltäckande General Management-program för dig som vill ta ett helhetsgrepp om verksamheten och driva bestående, värdeskapande förändring. Efter att ha gått programmet kommer du att ha fördjupade kunskaper, viktiga verktyg och perspektiv som gör dig till en ledare i absolut toppklass.