Jan Jacobs kommer från Belgien och är i likhet med konsortiesamarbetets program en framgångsrik blandning av akademiskt arbete och praktiskt företagande. Tillsammans med sin programledarkollega Pernilla Petrelius Karlberg, det övriga teamet och programmets deltagare utgör han grunden för FEM-programmet (FEM – Executive Management Program).

Programmen skräddarsys efter företagen

Samarbetet i de olika konsortieprogrammen går ut på tredimensionellt lärande. Eftersom programmen är halvt skräddarsydda och halvt öppna för storföretag fyller de tre viktiga syften:

  • Att lära av de egna kollegorna, då deltagare träffar och lär sig av andra från samma företag. Detta ger deltagarna ett bredare internt perspektiv.
  • Att lära av deltagare från andra företag, något som bara fungerar om gruppens medlemmar känner förtroende för varandra, vilket är något Jan och hans kollegor arbetar med kontinuerligt.
  • Att lära av programmet i sig, som har konstruerats och utformats specifikt för företagens utmaningar och ambitioner.

Vikten av CSR-arbete och olika perspektiv

Mångfald och kulturell känslighet är viktiga koncept i konsortieformatet. Förmågan att förstå och hantera kulturella skillnader kan vara helt avgörande för hur ett företag lyckas etablera sig internationellt. För att kunna hantera dels skillnader inom den egna organisationen, dels allt som följer med etableringen på nya marknader är det viktigt att ha kunskap om historiska och sociala sammanhang. Att arbeta med värdegrunder och företagskultur har också blivit viktigt för företagen – inte minst eftersom det är något som förväntas och efterfrågas av den nya generationens kunder och anställda. På vissa marknader och i vissa länder står CSR högt upp på agendan. Jan lyfter fram Indien och Sydafrika som två exempel.

Gör socialt ansvar till en naturlig del av arbetet

Diskussionerna om hållbarhet börjar och avslutas ofta med miljön, men de ekonomiska och sociala delarna är också viktiga. För Jan innebär social hållbarhet att människor och samhällen i utvecklingsländer inte lämnas kvar i kölvattnet.

Som ledare för en organisation kan du öka det sociala ansvarstagandet genom att helt enkelt lyfta upp det på agendan oftare. Gör det till en del av det vardagliga arbetet – det behöver inte handla om gigantiska projekt utan kan räcka med småskaliga initiativ. Eftersom större företag ofta har en sådan position att de kan påverka samhället är just samhällsperspektivet en viktig del av ledarskapsutbildningen.

En resa till olika verkligheter

I konsortieprogrammen reser deltagarna till olika länder för att vidga sina vyer och utforska marknaderna. FEM-programmets resa går till Indien, där några av programmets företag sedan lång tid har affärsrelationer. Under resan exponeras deltagarna också för olika aspekter av det indiska samhället, vilket ger dem egna erfarenheter av den verklighet deras indiska kollegor kan ställas inför.

Jan förklarar hur gruppen får träffa en rad olika föreläsare från såväl handelshögskolor och den akademiska världen som yrkesverksamma storföretagsledare. Under början av veckan får de dessutom lyssna på föredrag om kultur och historia för att få ett sammanhang innan de besöker både svenska och indiska företag.

En win-win-situation

Dr Patricia Bidinger är en föreläsare som har funnits med sedan resorna till Indien började. Hon är amerikan och har bott 42 år i Indien, där hon driver Institute for Rural Health Studies (IRHS) i Telangana utanför Hyderabad i södra delen av landet.

Skälet till att Dr Patricia ingår i FEM-programmet är det som Jan kallar “den andra sidan av myntet”.

”Dr Patricias arrangemang är mycket imponerande och hon är både fantastiskt smart och pragmatisk. Deltagandet i FEM-programmet ger henne en möjlighet till finansiering, samtidigt som det förser oss med viktiga perspektiv. Det är verkligen en win-win-situation.”

IRHS driver två vårdcentraler i avlägset liggande områden. Organisationen erbjuder också förebyggande hälsovård genom en rad olika initiativ, t.ex. ett screeningprojekt vid distriktssjukhusen för att upptäcka och behandla förstadier till livmoderhalscancer.

Samarbetet med IRHS fortsätter

Som ett tecken på visad uppskattning för de verksamheter som tar emot deltagare eller programgäster skänker SSE Executive Education pengar till Patricias fond. De berörda får ett tackbrev som förklarar att en gåva gjorts i deras eller verksamhetens namn.

Samarbetet med IRHS kommer också att fortsätta. Jan och hans hustru är båda personligt engagerade i projektet, där de ibland hjälper till med kommunikation och andra delar. På frågan om varför de har valt för att hjälpa till med projektet svarar Jan med ett citat som enligt honom beskriver Indien:

 


Om Jan Jacobs
Jan Jacobs från Belgien har arbetat med SSE Executive Education i ungefär 15 år. Med examen i juridik och marknadsföring och 20 års erfarenhet av företag runt om i världen startade han sin egen verksamhet och blev föreläsare i SSE Executive Educations program. Hans expertområden är innovation och affärsmodeller och idag är han programledare för vissa av programmen där konsortieprogrammet FEM är ett av dem.

Om Jans personliga engagemang i IRHS
Jan och hans fru har varit inblandade i att hjälpa hälsoklinikerna med kommunikation och webbplatser och tillbringade dessutom tid på plats i fjol. De gör fortfarande välgörenhetsarbete för dem och håller kontakten.

http://www.ruralhealthindia.org