Linda och Lotta arbetar till vardags med att stötta team i teknikbaserade tillväxtbolag. Det sker genom affärscoaching, nätverksbyggande och investering. Chalmers Ventures är i dagsläget ägare till 75 tillväxtbolag som de affärsutvecklar och investerar i.

– Vi följer bolagen från start för att bygga en solid grund till fortsatt utveckling, ofta är vi med redan vid bolagiseringen. Vi tror på starka team och är själva bra på att matcha rätt folk. Och vi har en hög success rate. Portföljbolagens totala bolagsvärde uppgår till 2,7 miljarder.

Deras eget team av coacher erbjuder en palett av olika bakgrund och branscher. Linda är civilekonom och Lotta har studerat stats- och miljövetenskap samt arbetat länge med entreprenörskap.

– Vi är erfarna generalister och ser styrkan i våra olikheter. Många av oss har en djup teknisk bakgrund med expertis inom ekonomi, försäljning och marknadsföring.

De är överens om att tekniken behövs och är viktig men menar samstämt att det i slutändan är “människor som jobbar med människor” och att det handlar om att “stötta teamet”.

Hur innovationsbenägna är vi i Sverige skulle ni säga?

– Det blir mer och mer fokus på innovation. Både i vårt bolag, det vill säga satsningen på Chalmers, men också i samhället i stort. Det ser man om man frågar ungdomar i dag. På deras topp-tio-lista ligger entreprenörskap och det är för att de förknippar det med frihet, nytta, värde och hållbarhet. Som ung i dag vill du bidra till något som bär ett högre syfte, vilket är hoppfullt.

Hur kommer det sig att ni gick coachutbildningen?

– Eftersom vi är ett relativt nytt team som arbetar med komplexa frågor så ville vi skapa en gemensam plattform, ett samstämmigt språk och satsa extra mycket på att hantera entreprenörerna som söker sig till oss på bästa tänkbara vis.

Vad hade ni på Chalmers Ventures för utmaningar?

– Att fortsätta vässa i vårt erbjudande genom att utveckla coachingmetodiken och att kontinuerligt skapa värde för våra kunder. Utbildningen var i grunden teoretisk men innebar mycket praktik. Innan våra möten fick vi läsa mycket litteratur för att vara förberedda på diskussionerna som följde. Det är viktigt för oss att tala ett gemensamt språk och ha ett öppet förhållningssätt eftersom våra bolag jobbar i framkanten av sina områden. Vi behöver förstå utmaningarna, behoven och problemen hos entreprenörerna och ge korrekta svar när de söks, samtidigt som vi vill ge våra kunder modet att våga laborera. Det är en explorativ process, en resa vi gör tillsammans. Våra kunders utmaningar är lika mycket våra utmaningar.

Vad tar ni främst med er från utbildningen?

Lotta:

 – Att mitt ansvar är att vara en gamemaster, att bibehålla strukturen och fokusen i samtalet med mina kunder och konsten att strukturera kraftfulla frågor. När undersöker jag bakåt och när ställer jag framåtblickande frågor?

Linda:

– Istället för att fokusera på problemet vill jag nu mer förstå logiken bakom resonemanget. Gräver man djupare kan man byta perspektiv vilket ibland är avgörande för att hitta en bra väg framåt. Det är intressant att tänka på att man aldrig är färdig och att det är så det ska vara.

Vad skulle ni vilja lyfta fram, om utbildningen?

– Vikten av gränsöverskridande samarbeten för att ta sig an andra perspektiv. Och att vårt kontinuerliga coachande av varandra har lett till att vi kommit närmare i gruppen vilket stärker vårt kunderbjudande.

Vad har utbildningen gett för resultat?

– En tydligare yrkesidentitet vad gäller samtalsmetodik. Min roll, mitt ansvar och mitt mandat har blivit mer stringent.

– Ett förhållningssätt som ytterligare stärker oss och våra bolag. Vi ger ju inte färdiga svar till våra kunder utan faciliterar en process som leder till personlig utveckling i en affärsmiljö.

– Förstärkt tro på misslyckandet och vad man lär sig utav det. Det är något vi vill att våra kunder ska förstå. Ett misslyckande är värdefull kunskap.

– Att stärka våra entreprenörer i sitt yrkesval. Entreprenörskap är en kontaktsport där du måste ut och möta kunden förr eller senare. Det vill vi, och kan vi, förbereda dem på.

 


Skräddarsydda program

På SSE Executive Education förser vi ledare med ny kunskap, nya tankesätt och nya verktyg för att på ett framgångsrikt och resultatdrivet sätt kunna leda sina verksamheter in i framtiden.

Vi erbjuder både skräddarsydda projekt och öppna program kring ett stort antal områden inom ledarskap och affärsutveckling, samt specialistprogram inom finans och försäkring. När ni beställer ett företagsanpassat program från oss skräddarsyr vi det helt anpassat till era utmaningar. Våra utbildningar – som kan erbjudas till större grupper av medarbetare inom ditt företag – är baserade på en kombination av forskning, erfarenhet och kunskap från Handelshögskolan.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

Kontakta mig

Henrik Björck

Business Area Director – Customized Solutions

Tel: +46 72 572 28 92

henrik.bjorck@exedsse.se