Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Ambitionen är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och ett led i att säkra upp den visionen är att satsa stort på kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter. Assemblin Talent Program kommer att vara ett strategiskt viktigt komplement till befintliga, interna utvecklingsprogram.

“Vi har valt SSE Executive Education både för lyhördheten i utformningen av programmet och att vi får en naturlig samverkan med kompetensen från den egna organisationen för att utmana deltagarna till nya insikter och förändring.”

Ann-Charlotte Södergren, HR-Chef, Assemblin VS

Cirka 20 ledare i taget, med erfarenheter av ledarskap från linje eller funktion kommer att gå programmet, som löper över åtta månader. På agendan står ämnen som: Omvärld, konkurrenskraft och strategi, Strategins ekonomiska konsekvenser och ekonomisk styrning, Ledningsarbete och förändringsledarskap, Samtal, beslut och genomförande och Kommunikation.

Målsättningen med programmet är att bland annat att ge ledarna inom Assemblin ett strategiskt perspektiv på verksamheten och öka förståelsen för affärens utmaningar och möjligheter. Man vill även stärka det personliga ledarskapet och skapa grogrund för mer nätverkande och internt samarbete kring affärer och processer.

”Att vi har bra chefer är avgörande för våra fortsatta framgångar, och Assemblin Talent Program är en viktig satsning. Utbildningsprogrammet är ett av de bästa som finns på marknaden idag. Vi är övertygade om att det kommer att utveckla deltagarna, men också Assemblin som bolag.”

Lennart Petersson, Vice VD, Assemblin


Ett skräddarsytt utbildningsprogram kan utformas helt efter er verksamhets specifika utmaningar och behov samtidigt som det tillför viktiga perspektiv och lärdomar utifrån.

Läs mer om hur SSE Executive Education arbetar med skräddarsydda ledarutbildning