martin-skold_rund-bild2Bli dubbelt effektiv: hög volym OCH variation

Vid podcast-micken: Martin Sköld, forskare och docent vid Handelshögskolan i Stockholm samt författare till boken ”Dubbelt effektiv – konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre”

De flesta organisationer har, enligt Martin Sköld, valt en av två möjliga affärsmodeller. Antingen satsar man på att hålla en hög volym i sitt erbjudande, eller på hög kundanpassning – variation. Traditionellt är uppfattningen att dessa två tar ut varandra. Men varför välja? Martin Sköld hävdar att dessa modeller mycket väl kan kombineras och att en sådan approach kan ge viktiga konkurrensfördelar för de som lyckas. Här kan du lyssna på Martins tankar och råd till alla ledare som vill blir dubbelt effektiva i sin verksamhet.

Till podcasten med Martin Sköld >>

 


 

laurance-romani_rund-bild

Etiskt mångfaldsarbete – what is going on?

Vid podcast-mikrofonen: Laurence Romani, docent på Department of Management and Organization, samt forskare på Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm. Laurence leder forskningsprojektet ”Leading Cultural Diversity Ethically”.

Att identifiera sätt att arbeta med mångfald har blivit ett allt viktigare område för många företag och organisationer. Men det är inte alltid så lätt, och ibland blir det rent av kontraproduktivt. Forskningsprojektet Leading Cultural Diversity Ethically arbetar med att identifiera varför företag ska arbeta med mångfald samt på vilket sätt de kan utveckla en mer inkluderande verksamhet. Men innan företag kan inleda sitt mångfaldsarbete måste de börja med att ta tempen på sin egen organisation. I den här podcasten berättar Laurence Romani om forskningsprojektet samt om vad företag gör för att arbeta med mångfald – på ett etiskt sätt.

Till podcasten med Laurence Romani >>

 


 

mats-aguren_rund-bild

Om mångdimensionellt ledarskap och “elaka problem”

Vid podcast-mikrofonen: Mats Agurén, filosofie doktor och författare till boken ”Matrismanifestet – att leda mångdimensionella organisationer”. Mats är även verksam som fakultet i flertalet program vid SSE Executive Education, bland annat ett nylanserat onlineprogram kring mångdimensionellt ledarskap.

Fram till slutet på 1990-talet hyllades matrisorganisationen som framtidens organisationsstruktur. Men sedan hände något. Den mångdimensionella organisationen fick utstå kritik för att inte leverera tillräckligt goda resultat i verksamheterna. Men trots detta överlevde matrisorganisationen och är, enligt Mats Agurén, mycket effektiv – om den används på rätt sätt, t.ex. för att hantera problem som inte ”passar in. I den här podcasten får vi nyckeln till ett effektivt mångdimensionellt ledarskap samt tips på hur man som ledare bör skapa sin organisation utifrån de problem som ska lösas – inte tvärtom.

Till podcasten med Mats Agurén >>


 

ramp_rund-bild3

RAMP – nya perspektiv och möjligheter genom nyanlända

Kristina Nilsson, programansvarig för RAMP vid Handelshögskolan i Stockholm, Rand Entari, programdeltagare och nyanländ från Syrien, Mikael Storåkers, entreprenör och initiativtagare till programmet samt Pia Anderberg från Axel Johnson AB, ett av de företag som erbjuder praktikplatser inom programmet.

RAMP, Rapid Acceleration Management Program, är ett program på Handelshögskolan i Stockholm som har syftet att hjälpa nyanlända akademiker in i ett svenskt arbetsliv. I den här podcasten berättar Kristina Nilsson, programansvarig för RAMP, hur vi kan bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft genom att bli bättre på att nyttja den kompetens som kommer in i landet tack vare nyanlända. Lyssna även till Rand Entabi, nyanländ banktjänsteman från Syrien, som berättar om hur programmet hjälper henne att lättare integreras på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom berättar entreprenören Mikael Storåkers, initiativtagare till programmet, varför han tycker att utbildning är den främsta vägen till integration. Pia Anderberg på Axel Johnson talar avslutningsvis om hur deras RAMP-praktikant från Syrien berikar deras arbetsplats.

Till podcasten om RAMP >>

 

anna-dreber_rund-bild2Är dina forskningskällor pålitliga?

Vid podcast-micken: Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm samt forskare kring bland annat reproducerbarhet inom forskning och hur vi egentligen kan lita på forskningsresultat.
Att kritiskt kunna bedöma information och källor är en nödvändighet för att ta rätt beslut. Forskningsbaserad information står högt i kurs, men enligt Anna Dreber Almenberg behöver vi vara kritiska även mot forskningsresultat, där det finns stora problem med reproducerbarhet. Man kan alltså inte upprepa forskningstesterna på ett större antal människor och uppnå samma resultat som i de initiala testerna. Detta innebär att forskningsresultat i många fall inte stämmer. Så var någonstans ligger problemen? I vilken del av processerna görs misstagen? Och vad leder detta till i förlängningen? I den här podcasten berättar Anna mer om sin forskning och arbetet med att belysa problematiken med icke reproducerbara forskningsresultat.

Till podcasten med Anna Dreber Almenberg >>

 


 

Mer tid till inspiration?

SSE Executive Education har tillgång till ett fantastiskt nätverk av experter och producerar regelbundet podcasts och artiklar till vårt inspirationsrum. Vi sponsrar även DI-podden “Förnuft & känsla – En podcast om ledarskap” som du hittar där också.