Hos välfungerande organisationer har inköp utvecklats från en stödfunktion till en affärsenhet med hög avkastning och låg risk. Inköpsprocessen är otroligt viktig för företag och kan gå från att vara en enkel operativ funktion till att främja en mer strategisk affärsverksamhet. För att stödja inköpschefer i denna utveckling har SSE ExEd skapat programmet Strategic Procurement Management (SPM)

Programmet rymmer ett nära samarbete med våra partnerföretag – Boliden, Telia, Vattenfall, Stora Enso, Saab, Sandvik och Scania. Samtliga deltagande företag har ett intresse i att etablera ett långsiktigt, nära erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra företag och organisationer.

”Det övergripande målet med SPM är att utveckla den strategiska kompetensen hos erfarna inköpare genom att tillhandahålla kunskap, nya perspektiv och verktyg som hjälper dem att hantera dagens utmaningar”, säger Maria. ”Programmet ger insikter i kritiska frågor för inköp och leverantörsnätverk, inklusive hållbarhet, strategianpassning och digitalisering. Dessutom kommer vi att undersöka hur leverantörskedjor och inköpsfunktioner har påverkats under de senaste åren av Covid-19-pandemin och den pågående konflikten, införliva insikter kring risker och framtida behov inom inköp och granska ledarskapets och förändringsledningens roll.”

Unik möjlighet att lära sig av kollegor och andra företag

Tack vare ett nära samarbete mellan deltagarna och högre chefer från partnerföretagen fungerar programmet som ett forum för dialog och utveckling av företagens inköpsverksamhet.

”Vi arbetar nära tillsammans med medlemmarna i vår styrgrupp för att utforma ett program med innehåll och verktyg som kan gynna såväl företagen som inköpsområdet i allmänhet på både kort och lång sikt”, säger Maria. ”Under hela programmets gång arbetar också varje deltagare med ett liveprojekt i form av en aktuell inköpsutmaning som företagen står inför.”

Programmet Strategic Procurement Management riktar sig till inköpschefer som vill höja sin kompetens och få ett större strategiskt genomslag i sina organisationer.

”SPM erbjuder en möjlighet att möta kollegor och tillsammans lära sig av varandra och av en fakultet som är välkänd både i Sverige och internationellt. Vi uppmuntrar våra deltagare att vidga sina referensramar och stärka inte bara sina analytiska färdigheter, utan också sitt självförtroende när det gäller att kommunicera och driva de nödvändiga förändringar som de identifierar i sina egna organisationer.”

Kan du nämna något viktigt som du anser att programmet ger chefer och ledare?

“Det finns mycket av stort värde för deltagarna, inte bara i programmets innehåll utan också i det faktum att de gör denna resa tillsammans med sina kollegor. Det är en verklig investering i deras yrkesmässiga utveckling och en unik möjlighet att ta sig tid att reflektera över och omformulera aktuella utmaningar och färdigheter – något som är svårt att göra i det dagliga arbetet.”

Kan du berätta lite om dig själv, Maria?

”Efter en kandidatexamen i USA har jag ägnat de senaste 18 åren åt att samla en bred erfarenhet från både affärsvärlden och den akademiska världen. Jag tillbringade åtta år i New York, där jag bland annat hjälpte nystartade företag, regionala organ för ekonomisk utveckling, multinationella företag och myndigheter i USA och Latinamerika med samhällsbyggande åtgärder för att locka till sig investeringar och talanger. Efter att ha flyttat till Stockholm avslutade jag min masterutbildning i General Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Därefter återvände jag till affärsvärlden för att arbeta med strategiska frågor kring digitalisering i ett medieföretag innan jag kom tillbaka till SSE som doktorand med fokus på digitalisering inom livsmedels- och jordbrukssektorn.”

Vad hoppas du kunna bidra med till deltagarna?

”Jag är en riktig generalist som älskar att pussla ihop bitar som på ytan inte tycks höra samman. Jag ser verkligen fram emot att vara programansvarig för SPM, där en stor del av min roll kommer att vara att främja en stimulerande inlärningsmiljö och under utbildningens gång vägleda deltagarna med sina projekt med hjälp av de insikter jag har fått från den akademiska världen och i mitt praktiska arbete.”

Relaterade program

Kontakta mig

Karolina Bardland

Senior Account Executive

Tel: +46 70 738 36 33

karolina.bardland@exedsse.se