David Moreno är född, uppvuxen och utbildad i Spanien. I sin roll är han ansvarig för Ericssons 50 internkonsulter. David har varit bosatt i Sverige sedan 2009 men har innan dess en lång bakgrund av att jobba på både svenska och internationella bolag, i t.ex. USA, Kongo, Holland, och Tanzania. En utmärkt bakgrund, med andra ord, för att svara på våra frågor om hur det svenska ledarskapet skiljer sig från andra länders.

Vad säger du, David – är den svenska ledarskapsmodellen verkligen så annorlunda som vi tycks tro här i Sverige?

Absolut. På gott och ont, men jag väljer den svenska modellen framför andra alla dagar i veckan.

I Sverige säger vi ibland att den svenska ledarskapskulturen är ”ledarskap the lagom way”, med vilket man bl.a. avser att den är mindre hierarkiskt än i många andra länder. Känner du igen dig i den bilden?

Ja, faktiskt. Ledarskap i de flesta andra länder handlar i stor utsträckning om att sätta upp mål och följa upp att medarbetarna levererar. Peka med hela handen. I Sverige är chefsrollen mer som en fotbollscoach. Du guidar och stöttar, och mycket kretsar kring att hitta konsensus och att alla ska ha möjlighet att ha en åsikt om hur vi ska nå målet.

Upplever du, som är chef med icke-svensk bakgrund, att det är positivt eller negativt att arbeta i en svensk ledarskapskultur, jämfört med dina tidigare erfarenheter?

Nästan uteslutande positivt. Visst kan det ibland upplevas som lite frustrerande – måste vi verkligen prata om det här över en ‘fika’ till, och måste verkligen alla ha en åsikt? Men, jag är ändå övertygad om att modellen är överlägsen. Visst kan det ibland ta lite längre tid att verkligen komma igång. Men när man kommit dit att konsensus finns i gruppen och alla är klara över vilka mål vi har och ens egen roll för att nå dit – då finns det inget som kan stoppa processen – då skär den fram som ett jättelikt ostoppbart handelsskepp genom havet. Och det är rätt häftigt att se.

David fortsätter:

Ledarskapet i andra länder kan uppfattas som mer rakt och effektivt, men i realiteten blir det ofta tvärtom. Chefen bestämmer hur det ska vara, men efter mötet så går alla därifrån och tycker och gör olika ändå.

Finns det även andra aspekter av det svenska ledarskapet som du upplever som unika?

Svensk managementkultur är mycket mer empatisk. Man anstränger sig mycket för att inte såra eller skada någon. Feedback ges på ett sätt så att ingen ska behöva bli ledsen. Det tycker jag i grunden är bra, men det kan ibland gå till överdrift, när människor vrider ut och in på sig för att inte säga något som kan uppfattas som sårande. Här är jag nog inte helt ‘svenskifierad’, då mina medarbetare säger att jag inte är rädd för att ta tag i även svåra och känsliga frågor.

Ser du någon särskild förändring i det typiskt svenska ledarskapet efter att ha arbetat i Sverige och för svenska företag ett antal år vid det här laget?

Ja, faktiskt. Ni blir alltmer influerade av framförallt amerikansk mentalitet. Jag tycker mig se hur vi går mot ett mer individualistiskt tänk, mer fokus på ord som ‘vinna’ och ‘konkurrens’ snarare än ‘konsensus’ och ‘gemenskap’. Och det är synd, den svenska ledarskapskulturen borde snarare värnas om och vara något andra länder kan titta på och ta efter.


Notering: Ursprungsintervjun med David Moreno publicerades första gången i en artikelserie i Veckans Affärer, hösten 2017. Bild: Ericsson

“Ledarskapet i andra länder kan uppfattas som mer rakt och effektivt, men i realiteten blir det ofta tvärtom. Chefen bestämmer hur det ska vara, men efter mötet så går alla därifrån och tycker och gör olika ändå.”

David Moreno, Ericsson