Tanken bakom studien var att kartlägga hur det verkligen går till, för att undvika att begränsande regleringar utfärdas på EU-nivå. Och man tror att slutresultatet kan få verkligt genomslag med tanke på de nordiska företagens framgångar.

En viktig slutsats av studien är att bolagsstyrning verkligen ser annorlunda ut här uppe i norr jämfört med många andra länder, samt att det kan vara stor skillnad mellan lag och praktik. Det här resultatet har givit upphov till viss förvåning både hos de medverkande företagen och näringslivet i stort.


citattecken_rundel_blue ”Ja, vi är annorlunda och det är bra för Bryssel att veta hur man gör här uppe i norr inte minst därför att vi är framgångsrika. Om vi tittar på hur företagsamheten utvecklas och ekonomierna utvecklas så går det ju relativt sett bra för de nordiska länderna och det har också uppmärksammats internationellt.”

 

Sven-Erik Sjöstrand berättar mer om hur nordiska företag skiljer sig från övriga länder, om olika ägarstilar och styrelseroller i vår podcast: