Virtual Distance International (VDI) är ett New York-baserat bolag inom prediktiva arbetsplatsanalyser som levererar lösningar som förbättrar organisationers resultat på den digitala arbetsplatsen.

VDI är baserat på prisbelönt forskning inom virtuell distans av bolagets grundare och VD, Dr. Karen Lojeski, samt ledande Fortune 2000-bolag. VDI är världens enda vetenskapligt validerade prediktiva arbetsplatsalgoritmer som på ett exakt sätt avslöjar hur arbetsplatsomvandlingen påverkar ett bolags kritiska framgångsfaktorer. Virtual Distance® – virtuell distans – är ett mått på de oavsiktliga konsekvenserna av hur medarbetarnas prestationer, kundförhållanden och partners i leverantörskedjan påverkas negativt av samarbetsteknik – oavsett var folk befinner sig.

Medan de flesta organisationer tror att geografisk separation och demografiska kulturella skillnader är orsaken till många utmaningar på arbetsplatsen visar VDI:s data, som samlats in från bolag med miljontals anställda, något annat. I princip söker många bolag världen över efter lösningar på symptomen istället för att ta itu med själva grundorsaken. Lågt medarbetarengagemang är exempelvis ett symptom på virtuell distans. Virtual Distance® Analytics – virtuell distansanalys – låter bolagen identifiera och lösa de verkliga orsakerna till lågt medarbetarengagemang och andra symptom. När virtuell distans identifierats, mätts och analyserats ordentligt ser bolagen snart en ökning av produktiviteten på arbetsplatsen, arbetsnöjdheten och medarbetarretentionen samt, slutligen, en förbättring av bolagets resultat.

SSE Executive Education har utökat sitt partnerskap med Virtual Distance International för att ytterligare ta itu med virtuell distans och dess påverkan på affärens utfall. I en global organisation med 18 000 anställda visade Virtual Distance® Analytics exempelvis hur nyckeltal, till exempel projektleveranser i tid och inom budgeten, påverkades negativt. VDI arbetade med organisationen för att rikta in sig på de specifika orsakerna till dessa problem och samrådde med ledningen för att komma till rätta med problemen och förbättra resultatet.

SSE Executive Education har under närmare fem års tid med framgång använt ledarskapsprogrammet Virtual Distance® Leadership Program i skräddarsydda managementprogram. Dussintals globala organisationer som Saab, Ericsson och Scania har låtit sina chefer delta i ledarskapsutbildningen Virtual Distance Leadership Training och har då sett att en minskning av den virtuell distansen ger en förbättring av produktiviteten, projektframgången, arbetsnöjdheten med mera. Tack vare de förutsägbara och positiva resultaten och den ökade efterfrågan i samband med den digitala omvandlingens allt större utmaningar har samarbetet mellan SSE och VDI lett till att SSE Executive Education nu blir den exklusiva leverantören av VDI-utvärderingar och prediktiva arbetsplatsanalyslösningar i Norden.

Globala bolag ber allt oftare om hjälp med att utbilda sin arbetsstyrka för att klara av de utmaningar som uppstår på grund av virtuell distans.

– Vi har under de sista fem åren fått så många positiva reaktioner från deltagare i de olika modulerna i VDI:s ledarskapsprogram. Chefer är medvetna om det faktum att virtuell distans och digital kommunikation begränsar deras förmåga att leda och styra ett team, och nu kan vi ge dem den förståelse och de verktyg de behöver för att komma tillrätta med dessa utmaningar, säger Anders Richtnér, VD på SSE Executive Education och en förkämpe för det utökade samarbetet.

SSE Executive Education har för närvarande tre programdirektörer som håller på att certifieras i Virtual Distance Leadership Program. Det yttersta målet med partnerskapet är att göra det möjligt för utbildningsinstitutet att utbilda och involvera fler medarbetare från SSE Executive Education i Virtual Distance Predictive Workplace Analytics and Leadership. VDI:s lösning kommer att integreras i både öppna och skräddarsydda program och vara skalbar så att den uppfyller behoven i alla slags bolag och organisationer.

–SSE Executive Education har utbildat hundratals chefer i Virtual Distance Leadership Program, vilket har gjort deras bolag mer framgångsrika. Genom att utöka detta partnerskap kommer fler organisationer att kunna dra nytta av den kombinerade styrkan hos SSE Executive Educations expertis och VDI:s beprövade lösningar för att ta itu med de nya utmaningar som den digitala omvandlingen och arbetsplatsomvandlingen medför, avslutar VDI:s grundare och VD, Dr. Karen Lojeski.

 


För mer information, kontakta:

Carl Klingborg

Strategic Partnership Manager
Tel:+46 70 368 66 22
E-post: carl.klingborg@exedsse.se

Anders Richtnér

CEO
Tel:+46 73 659 77 27
E-post: anders.richtner@exedsse.se

Om SSE Executive Education

SSE Executive Education är Nordeuropas ledande partner inom chefsutbildningar och rankad som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times. Här integreras den akademiska forskningen med näringslivet. SSE Executive Education utvecklar ledare med fokus på spetsområden som innovation och entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt ökar konkurrenskraften hos företag, organisationer och offentlig sektor genom kraftfull transformation.

Om Virtual Distance International (VDI)

Virtual Distance International (VDI) har baserats på den prisbelönta upptäckten av virtuell distans av bolagets grundare och VD, Dr. Karen Lojeski, och äger världens enda vetenskapligt bevisade algoritmer som avslöjar exakt var och hur virtuell distans påverkar resultat och innovationer. VDI parar ihop integrerade data, utvärderingar, prediktiv analys och rapporteringslösningar med föreskrivande handlingsplaner som, när de implementerats, ger omedelbara och mätbara förbättringar av resultat och innovationer. Virtual Distance är ett registrerat varumärke som tillhör Virtual Distance International. Läs mer om Virtual Distance International här >>

utbildning chef tjänsteföretag

Kontakta mig

Carl Klingborg

Strategic Partnership Manager

Tel: +46 70 368 66 22.

carl.klingborg@exedsse.se

Anders Richtnér - SSE Executive Education

Kontakta mig

Anders Richtnér

CEO and Associate Professor

Tel: +46 8 736 9594

anders.richtner@hhs.se