Bakom initiativet och ansökan står SKL, AstraZeneca, Centigo, Elekta och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid SKL och ordförande för RCC i samverkan som är initiativtagare till samarbetet, är mycket glad över att ”Nollvision cancer” är en av de fem visionsdrivna innovationsmiljöer som Vinnova valt att satsa på för att möta viktiga utmaningar inom hälsa.

– ”Nollvision cancer” ska bli en nationell kontaktpunkt för att göra det enklare för vårdprofessionen, akademin, näringslivet och patientföreningar att samverka för att lösa komplexa systemutmaningar. En lång rad aktörer har vittnat om att de saknar plattformar och samverkansytor både för att utbyta kunskap och erfarenheter mellan discipliner och för att kunna testa nya lösningar, säger Hans Hägglund.

Innovationsmiljöns arbete kommer inledningsvis att fokusera på lungcancer, den cancerdiagnos som har högst dödlighet. I Sverige skördar sjukdomen varje år ungefär 3 800 liv. För att lungcancer ska kunna elimineras som dödsorsak krävs utveckling och innovation på flera av de områden som ska belysas inom miljöns arbete; prevention, tidig upptäckt och diagnos, behandling, registerforskning, kliniska prövningar, organisation, etik och ekonomi.

– Vår vision är ambitiös, och inte något som en enskild aktör kan åstadkomma. Det är fantastiskt att vi nu kan utveckla nya former för samverkan för att undersöka möjligheter för att undvika eller tidigare upptäcka, diagnosticera och behandla cancer, säger Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe and Nordic Baltics vid AstraZeneca.

– Vi hoppas att Sverige kan visa vägen och bli en förebild för många länder och att våra slutsatser i slutändan ska komma patienter till nytta världen över, säger Ebba Hult, senior rådgivare inom hälsa och sjukvård vid Centigo.

– Innovation är ett av Handelshögskolan i Stockholms spjutspetsområden och bedrivs inom vårt House of Innovation. Genom etableringen av ny innovationshubb, i partnerskap med ledande aktörer inom svensk och internationell cancervård, avser vi att stärka vår satsning på forskning inom sjukvårdens utmaningar kopplat till innovation. Vidare satsar vi även på chefs- och organisationsutvecklingsprogram i ämnesområden som innovation, verksamhetsstyrning och förändringsledning inom cancervården, säger Anders Richtnér, vd på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och Associate Professor inom Innovation.

Läs mer: Vinnovas pressmeddelande Ny satsning på visionsdrivna innovationsmiljöer inom hälsa

 

För mer information:

Ola Ejlertsson
Tel: 070-760 70 27
E-post: ola.ejlertsson@exedsse.se