IMG_1543Martin Jansson är utredare och projektledare på Socialstyrelsen sedan åtta år. Med tidigare anställningar från såväl Stockholms läns Landsting som Livsmedelsverket i bagaget är han i dag högt erfaren i sin yrkesroll. Hans arbete utgår ofta från kvalificerade regeringsuppdrag där djuplodande analyser på systemnivå är grunden för arbetet. Projekten är omfattande i såväl tid som i komplexitet.

– För att utvecklas professionellt försöker jag att gå någon form av fortbildning åtminstone vartannat år. Jag var ute efter något över den basala nivån vad gäller projektledning, något med lite mer ”spets”. Samtidigt var jag intresserad av ledarskapsfrågor. Så när jag tittade runt efter lämpliga kurser blev det just kombinationen av projektledning och ledarskap, tillsammans med SSE Executive Educations goda renommé som gjorde att jag valde programmet.

Det var ett mycket bra val, skulle det visa sig. Martins erfarenheter är enbart positiva och de verktyg han fått med sig har stärkt honom i hans yrkesroll, något som blev högst påtagligt redan när programmet fortfarande pågick.

– Jag har gått en rad ledarskapskurser och jag måste säga att den här på alla sätt verkligen mötte mina högt ställda förväntningar. Såväl vad gäller upplägget som programledarens omfattande erfarenhet och kompetens. Det blev extra tydligt eftersom jag samtidigt som jag gick det här programmet hade ett svårt uppdrag på jobbet där jag inte visste riktigt hur jag skulle komma framåt. Med verktyg från programmet fick vi ordning och struktur på projektet som efter att det redovisats till regeringen har tagits emot väldigt positivt på olika sätt, säger Martin Jansson.

En viktig aspekt som Martin lyfter fram är programdeltagarnas sammansättning och hur betydelsefullt det är att få ta del av erfarenheter från andra sektorer.

– För mig som jobbar inom offentlig sektor är det ofta tydligt att utbildningar och kurser inom kompetensutveckling har ett väldigt tydligt näringslivsfokus. Det gör dem i vissa delar mindre relevanta för mig. På det här programmet var andelen deltagare från den privata och offentliga sektorn ungefär lika många, vilket ledde till bra dynamik och erfarenhetsutbyte, men kanske framförallt ett diskussionsklimat som präglades av öppenhet och nyfikenhet.

Något direkt negativt kring programmet kan Martin inte komma på, men han är glad att den var uppdelad på två tillfällen.

– Nu gick vi tre intensiva dagar, för att sedan låta det smälta under en månad innan de avslutande dagarna genomfördes. Det tror jag var bra. Med tanke på hur mycket vi fick ta del av hade det nog varit svårt att hålla koncentrationen på topp om programmet körts fem dagar på raken, säger han.

Till vilka skulle då Martin rekommendera att gå programmet ”Projektledning – med ledarskapet i fokus”?

– Det är inget för nybörjare, programmet krävde kännedom och erfarenhet från projektledning och var fördjupande. Men för folk som kommit en bit i karriären, arbetar med mer kvalificerade uppdrag som ställer krav på strategisk planering och ledarskap inom projekten är det ett fantastiskt program, avslutar Martin Jansson.