Ett svar på nya, föränderliga behov

Alla läroorganisationer står inför utmaningen att förnya sig och det tillräckligt snabbt för att möta nya behov och förväntningar pådrivna från både organisationers och individers håll.

Organisationerna behöver kunna säkra upp medarbetare med relevant och uppdaterad kompetens för sin utveckling och konkurrenskraft. Vi ser även branscher med annan logik än de mer traditionella växa fram – t.ex. hybridorganisationer, spelbolag och retailföretag – som har behov av andra former för lärande.

På individnivå har digitaliseringen förändrat våra sätt att tänka på många plan, inte minst hur vi tänker kring vårt lärande. Vi förväntar oss att snabbt och smidigt få tag i de lärdomar vi behöver i takt med att vi behöver dem. Som en följd så finns det fler utbildningsformat att välja på än någonsin – allt från fysiska utbildningar med fasta datum till prenumerationer på digitaliserat utbildningsmaterial via s.k. MOOCs. Med ett antal blandade format däremellan.

”Exploratory Business är ett forum för och en ambition att driva mer radikal innovation av utbildningsformat. Inom de ramarna kan vi utforska framtida behov och testa format som går utanför de vi erbjuder med vårt nuvarande utbud.”

Anders Richtner, CEO SSE Executive Education

Parallellt sker en ständigt pågående produktutveckling av SSE Executive Educations programkatalog, men med Exploratory Business kommer vi att kunna ta ut svängarna med mer radikala grepp. Och de framgångar som genereras därifrån och som vi tror särskilt mycket på kommer föras vidare in i kärnverksamheten.

Partnerskap och småskalig testning

I första hand handlar Exploratory Business om att hitta nya partnerskap, lösningar och erbjudanden som ska svara mot behov hos potentiella kunder. Och det blir en viktig del av uppdraget inledningsvis – att definiera vad ett sant, modernt partnerskap innebär idag och hur vi kan hitta formerna för att på ett smidigt och värdeskapande sätt teama upp oss med andra för olika typer av uppdrag.

”Tillsammans med andra leverantörer som också brinner för livslångt lärande kan vi hitta nya former och snabbt komma igång och testa dessa i mindre skala. Och om vi kan komma igång snabbt kan vi lära oss snabbt, justera och testa vidare tills vi hittar ett format som alla parter är nöjda med.”

Erica Keim, Head of Exploratory Business

Värdeskapande och affärsfokus som kompass

Exploratory Business kommer att ha ett tydligt affärsfokus. Ambitionen är att kunna agera snabbt på nya behov och möjligheter utan att tumma på kvaliteten i leveransen.

Och det råder ingen brist på möjligheter. Det flödar in uppslag från alla delar av företaget – i förfrågningar från kunder, i möten med kunder och deltagare och i vår omvärldsbevakning. Men det gäller förstås att noga inventera var man ska fokusera och i vilken ordning man ska ta sig an olika spår.

”Det vi kommer hålla ögonen öppna efter är win-win-win-möjligheter. De ska fungera smidigt och skapa massor av värde för oss, för våra partners och självklart för de som kommer delta och konsumera det som vi levererar.”

Erica Keim, Head of Exploratory Business

 


utbildning chef tjänsteföretag

För mer information, se exedsse.se/om-oss/exploratory-business. Eller kontakta Carl Klingborg, Strategic Partnership Manager på carl.klingborg@exedsse.se.