Lars_Strannegard_300dpi−       Jag är stolt och entusiastisk över förtroendet att tillsammans med fantastiska medarbetare och studenter få leda Handelshögskolan. Vi ska nu arbeta vidare med att förstärka Handelshögskolans position som en internationellt ledande business school. Att bidra till en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle är vår viktigaste uppgift, både vad gäller forskning och utbildning av framtidens ledare och innovatörer, säger Lars Strannegård.

 

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi samt innehavare av Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi, särskilt ledarskap vid Handelshögskolan. Sedan 2012 är han också prorektor vid Handelshögskolan. Han har tidigare också varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet.

−       Lars Strannegård är rätt person att leda arbetet med att ytterligare stärka Handelshögskolans ställning i en internationell miljö. Han var den som bäst svarade mot styrelsens uppsatta kravprofil med beprövat ledarskap och inspirerande kommunikationsförmåga. Han har en bred förståelse för akademin, samhällsengagemang, internationella erfarenheter och vana vid styrelsearbete. Lars Strannegård kan Handelshögskolan väl och blir operativ direkt vid tillträdet, säger Erik Åsbrink, styrelseordförande Handelshögskolan.

Lars Strannegård är vice ordförande i Statens Kulturråds styrelse, jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok, ledamot av SNS vetenskapliga råd och SNS förtroenderåd, ledamot av styrelsen för Scancor, Stanford University, jurymedlem för Michael Treschows designstipendium samt ledamot av styrelsen för Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

−       Jag vill också passa på att tacka nuvarande rektor Karl-Olof Hammarkvist för ett utmärkt arbete under året som gått. Tillsammans med vår nye rektor ser vi alla fram emot att fortsätta utvecklingen av Handelshögskolan, säger Erik Åsbrink.