SSE Executive Education Alumni – livslångt lärande

Varje år blir ca 4000 personer SSE Executive Education Alumner i Sverige och ute i världen. Ett unikt och internationellt nätverk av ledare och chefer. Som SSE Executive Education Alumn bjuds du in till olika evenemang och aktiviter på Handelshögskolan och på SSE Executive Education i Stockholm. Lärande, erfarenhetsutbyte och nätverkande fortsätter nämligen även efter programavslut.

Under 2015 kommer vi internationalisera alumni-verksamheten och bygger därför om det gränssnitt du tidigare kunnat logga in på här (Networker). Under ombyggnationen kan du uppdatera dina kontaktuppgifter på Alumni för att säkerställa att du inte missar något i ditt livslånga lärande.

AlumniNet

AlumniNet är Handelshögskolans alumninätverk med mer än 13 000 medlemmar vilket skapar ett stort internationellt nätverk. Logga in på AlumniNet här

Programhemsidor (Learning Management System)

När du går ett program hos oss kommer du ha tillgång till våra Programhemsidor (Learning Management System). Här kommer du att finna nyheter, uppgifter och annan information relaterat till ditt program.

Det är även här du kommer att göra dina inlämningar samt kommunicera med fakulteten och dina kollegor i gruppen.
Logga in på dina Programsidor här