För att trygga framtiden behövde man tänka om och började arbeta strategiskt och systematiskt. Frida Tydén deltog i arbetet som Lantmännens HR-direktör Elisabeth Wallin initierade. Det täta samarbetet med SSE Executive Education och skräddarsydda ledarskapsprogram är en del av nyckeln bakom dagens resultat.

Lantmännen – så mycket mer än mat

Lantmännen är känt för att vara ägt av Sveriges bönder och producera mat ”från jord till bord”. Lantmännen är med fem divisioner verksamma i 22 länder och har mer än 8 000 anställda. Verksamheterna spänner över ett vitt område. Här ryms bolag inom lantbruk, maskin, energi, livsmedel och även ett fastighetsbolag. Det är högprioriterat att se till att alla bolag i denna mångfacetterade koncern har tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Långsiktig ledarförsörjning – en stor utmaning

Som chef för avdelningen Organisation- & Ledarskapsutveckling samt Internkommunikation är Frida Tydén den som ansvarar för den centrala ledarförsörjningen inom Lantmännen. Hon förklarar:

– Förenklat kan man säga att jag jobbar med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. I rekryteringssammanhang är det många som frågar hur vi arbetar med kompetens- och ledarutveckling och intern rörlighet. Vi har olika satsningar och initiativ för att utveckla och behålla medarbetare internt och att i viss mån vara självförsörjande på expertis som är viktig för oss. Tappar vi en duktig medarbetare som vi ser har potential för många fler roller inom Lantmännen och måste ersättningsrekrytera den externt blir det också betydligt dyrare än att satsa på intern kompetensförsörjning.

– Det är många som vill komma till ett stort företag. De vill kunna vara kvar så länge de utvecklas. Man säger ju att det blir allt vanligare, kanske främst bland de yngre generationerna, att byta jobb vartannat, vart tredje år. Ja, de kanske byter jobb vart tredje år, men vad är det som säger att de måste gå till en ny arbetsgivare? Vi får se till att skapa de utvecklingsmöjligheterna så att medarbetare kan byta jobb inom företaget istället, det är mycket det vi jobbar för. Vi är ju en så stor koncern, vi ska klara av det här – det gynnar oss som företag.

Ledarskapsutvecklingen kommer på plats

Lantmännen ägs av Sveriges bönder och producerar mat ”från jord till bord”. De är organiserade i fem divisioner, har verksamma i 22 länder och har mer än 8 000 anställda. Verksamheterna spänner över ett vitt område. Här ryms bolag inom lantbruk, maskin, energi, livsmedel och även ett fastighetsbolag. Idag är det högprioriterat att alla bolag i denna mångfacetterade koncern har tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle. Frida Tydén berättar hur det startade:

– I början var Lantmännen, inte bara som arbetsgivare utan också som företag och varumärke, väldigt okänt. Vi fokuserade då vårt employer brandingarbete på att berätta vilket företag Lantmännen är. En vinst med det var att vi skapade oss själva tid att göra jobbet hemma först. Den största missen man kan göra är ju att gå ut och lova något som man sedan inte kan leva upp till. Vi kunde på så vis bygga upp och konkretisera vad vi kan och även inte kan erbjuda som arbetsgivare, vårt talent management och workforce management internt, det vill säga hur vi ville utveckla medarbetare internt, innan den externa bilden byggdes.

Lantmännen såg till att först bli det de ville vara. Sedan kunde de vända sig utåt och attrahera och rekrytera. 2008 påbörjades programutvecklingen tillsammans med SSE Executive Education. De skräddarsydda internationella ledarskapsprogrammen återkommer nu år från år, vässas och anpassas allteftersom. De två viktigaste programmen som också är väl förankrade i koncernledningen har fått namnen Grow & GAP. Grow-programmet är för personer i början av sitt ledarskap. GAP-programmet vänder sig till mer seniora deltagare och fokuserar på att utveckla deltagarnas affärsmannaskap.

– Vi är väldigt nöjda med SSE Executive Education – annars hade vi aldrig kört så många program med dem! Vi tycker att det är viktigt med internationellt nätverkande eftersom deltagarna kommer från så många olika bolag och SSE Executive Education har bra internationell representation bland sina föreläsare och fakultet.

Ledarutvecklingens tydliga kraft

– SSE Executive Education är lyhörda. Ibland är det snabba puckar och det är aldrig några problem. De är proffsiga och vet vad som är bäst för att program ska fungera. I dialog med oss, som känner Lantmännen bäst och vet vad som är viktigast för vår strategi och vår affär, får vi till ett unikt program. Jag tycker att vi har ett bra samarbete, och nu ser vi resultaten.

De fyra modulerna i programmen är utspridda på nästan ett år i syfte att man ska hem och träna mellan modulerna.

– De resultat vi märker snabbast kommer från nätverkandet. Att deltagarna träffar personer som arbetar med samma sak på andra bolag inom koncernen och helt plötsligt öppnar de kontaktvägar för sig själva mellan bolagen men också för sina kollegor. Utbytet av erfarenheter är stort och resultatet syns ofta direkt.

Medarbetarna utvecklas och växer in i sina roller som ledare och förbereder sig för att kunna ta flera utvecklingssteg inom företaget. De avsätter tid för att reflektera, träna på sitt eget beteende och prövar den nya kunskapen mellan modulerna. Många blir också tydligare med vad de vill.

Ett bonusresultat är GAP-programmets specialprojekt. Där jobbar deltagarna i smågrupper med strategiskt viktiga projekt som koncernledningen tagit fram. Projekt som sedan blir till verklighet.

– Deltagarna får jobba med något de inte jobbar med till vardags och som ibland ligger utanför deras bekvämlighetszon, men som de definitivt har kompetens för. Ibland utvecklas projekten vidare och ibland sjösätts de. Resultaten och ibland även projekten lever på så sätt kvar, säger Frida Tydén och ger ett aktuellt exempel:

– En förstudie som initierades i vårt traineeprogram kom fram till en slutsats som ledde till ett strategiskt projekt inom GAP. Det har nu i sin tur lämnats över till en person som ska jobba vidare med det. Det är viktigt att typen av projekt i programmet är av strategiskt värde och att man kan lita på att deltagarna tar dem på största allvar.

Programmen nyckel till framgången

Frida Tydén och hennes medarbetare har precis beslutat sig för hålla fast vid och utveckla det vinnande konceptet med SSE Executive Education även för nästa program.

– Programmen är en viktig del i hela utbudet för kompetens och ledarutveckling som finns på Lantmännen.

Samtidigt sprids ryktet om Lantmännens goda resultat inom talent managementområdet. Många är nyfikna på arbetet och historien bakom framgångarna. Därför log många som känner Frida glatt åt motiveringen: ”Årets mest talangfulla företag har genomfört en imponerande resa de senaste åren. De har likt en hårt arbetande idrottare tagit steg för steg –till att numera stå högst upp på pallen – om man ser till hur företaget arbetar med att attrahera, rekrytera och utveckla sina talanger.” Detta stämde på pricken med den forna elitfotbollsspelarens karaktär.

– Det är väl lite min avdelnings sätt att arbeta, ett tydligt mål men sedan stegvis, med delmål och energi. Precis som ett hårt kämpande idrottslag, avslutar Frida.