Katarina Hägg har varit verksam på Handelshögskolan under de senaste åtta åren som chef för externa relationer och som ansvarig för internationella frågor. I sin roll har hon varit avgörande för utvecklingen av aktiviteterna på externa relationer, inklusive de externa insamlingskampanjerna, och har starkt bidragit till att positionera Handelshögskolan som ett internationellt lärosäte. Hon har över tjugo års erfarenhet av ledande befattningar inom näringslivet och akademin, en gedigen flerspråkig kommunikations- och marknadsföringsbakgrund från internationella miljöer och ett starkt internationellt nätverk.

– Katarina Hägg har stor kännedom om Handelshögskolan, hon har på ett mycket framgångsrikt sätt lett avdelningen för Externa relationer och format Handelshögskolans strategi. Hon har goda ledaregenskaper, har ett stort nätverk i näringslivet, mycket stor vana vid att verka i en akademisk miljö och har omfattande internationell erfarenhet. Hon har exakt den kombination av egenskaper och erfarenheter som krävs för VD-rollen för SSE Executive Education, säger Handelshögskolans rektor Lars Strannegård.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av det starka teamet på SSE Executive Education. Genom att ge människor och organisationer den kunskap och medvetenhet som behövs för att utveckla såväl företag som samhället i stort, spelar SSE Executive Education en viktig roll i samhället. Jag ser fram emot att utveckla företaget ytterligare med en tydlig ambition att stärka de många organisationer vi arbetar med varje år”, säger Katarina Hägg, VD för SSE Executive Education.

 


För mer information, vänligen kontakta Katarina Hägg på katarina.hagg@exedsse.se, tel. +46 704399341 eller Hanna Flodmark på hanna.flodmark@hhs.se, tel. +46 706899015.