På Campus Kämpasten är gästernas och medarbetarnas hälsa och välbefinnande högsta prioritet. Både myndigheternas och Visitas rekommendationer och riktlinjer följs noga och en mängd åtgärder har gjorts både i den fysiska miljön och i serviceutbudet.

Vilka anpassningar möter deltagarna i utbildningsmiljön?

– Generellt skapar vi förutsättningar för att våra gäster ska kunna hålla avstånd överallt och för att det inte ska uppstå trängsel på någon plats. Vi har rymliga lokaler med separat avdelning för respektive grupp och flertalet hotellrum har egen ingång. Vi har också möblerat om i konferensrum och grupprum samt gjort förändringar i måltidsserveringen. Vi har även en fantastisk utomhusmiljö med generösa ytor och uppmuntrar våra arrangörer och gäster att nyttja den både för lärande och pauser. För den som vill veta mer om våra anpassningar finns det mer information på www.kampasten.se.

Vilken feedback får ni från deltagare?

– Vi har fått mycket positiv feedback från våra deltagare och gäster. De tycker att det känns tryggt och genomtänkt samt att våra fastställda säkerhetsrutiner har gjort deras vistelse så säker som det är möjligt. Viktigt också att framhålla att våra gäster är engagerade och själva tar stort personligt ansvar för att vi tillsammans ska kunna möjliggöra ett tryggt genomförande av utbildningarna.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

 – Om du har frågor gällande miljön på Campus Kämpasten kontakta vår bokning på kampasten@exedsse.se eller på telefonnummer 08-592 585 00. Är frågorna utbildningsrelaterade svarar gärna våra programrådgivare på dem på telefonnummer 08-586 175 60.