HOMO DEUS – EN KORT HISTORIK ÖVER MORGONDAGEN

Författare: Yuval Noah Harari

Tipsare: Sebastian Krakowski, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och programledare för utbildningen From Data to Business Impact hos SSE Executive Education.

“Hararis första bok Sapiens: en kort historik över mänskligheten är en storslagen tillbakablick som utforskar hur människan blivit den dominerande arten i världen tack vare abstrakt tänkande och samarbete i stor skala. Uppföljaren Homo Deus: kort historik över morgondagen blickar istället framåt och försöker utröna vad mänsklighetens strävan och teknologiska framsteg innebär för vår framtid. Precis som föregångaren Sapiens lyckas Homo Deus förmedla tankeväckande idéer på ett pedagogiskt och inspirerande sätt, denna gång i form av tvärvetenskapliga framtidsspaningar.

I takt med att vårt samhälle digitaliseras och genererar enorma mängder data, utvecklas alltmer avancerade algoritmer för att förutspå framtiden vilket ger oss nästintill gudalika krafter i vår strävan efter lycka och odödlighet. Artificiell intelligens har redan idag lyckats överträffa människan inom allt från spel och matematik till rekrytering och medicinsk diagnostik. Harari varnar dock för att nästa steg i evolutionen riskerar att göra mänskligheten föråldrad – demokrati och fri vilja sätts på spel den dag vi låter algoritmerna fatta besluten eftersom de ändå känner oss bättre än vi känner oss själva.

Boken är en välskriven och tankeväckande resa in i framtiden som illustrerar den oerhörda potentialen i digital teknologi. Samtidigt är Hararis dystopiska scenarier en värdefull påminnelse om det stora ansvar som vilar på mänsklighetens axlar vad gäller utvecklingen och tillämpningen av intelligenta maskiner.”

 


FYRA BÖCKER OM KONFLIKTHANTERING

Tipsare: Emma Stenström, Associate Professor och Director of Center for Arts, Business & Culture på Handelshögskolan i Stockholm

“Sommaren passar bra för att vässa vår förmåga att hantera konflikter. Det finns så många konflikter under sommaren: i politiken, i våra relationer och kring skärmtiden. Och konflikter är nödvändiga för att utveckla oss själva, våra relationer och våra organisationer. Så varför inte lära – och öva – några färdigheter som kan hjälpa dig att göra dina konflikter mer hälsosamma och produktiva? Här är fyra böcker som jag varmt rekommenderar som sommarkonfliktläsning:”

 

CONFLICTED: WHY ARGUMENTS ARE TEARING US APART, AND HOW THEY CAN BRING US TOGETHER 

Författare: Ian Leslie

“Det här är en vetenskapligt grundad, men mycket praktiskt lagd bok om konflikter. Ian Leslie argumenterar för varför konflikter är nödvändiga i organisationer och relationer och bjuder på en massa goda råd som du kan börja använda i samma stund som du avslutar boken.”

 

 

HIGH CONFLICT. WHY WE GET TRAPPED AND HOW WE GET OUT

Författare: Amanda Ripley

”Amanda Ripley är en amerikansk journalist som berättar fascinerande, komplexa historier om några mycket svåra konflikter. En sak är säker: det finns inga enkla, snabba lösningar. Men det finns hopp – och massor av kunskap i den här boken.”

 

THE WAY OUT: HOW TO OVERCOME TOXIC POLARIZATION

Författare: Peter Coleman

“Peter Coleman är professor vid Columbia University och grundare av ‘Difficult Conversations Lab’. Han sätter polarisering i ett sammanhang och visar på de många krafterna bakom, men också hur vi – om vi arbetar tillsammans – kan motverka den. Till boken följer även övningar, vilket gör att den teoretiska kunskapen kan översättas till praktisk handling. Tänk om alla akademiker bjöd på det.”

 

CREATIVE EXPERIENCE

Författare: Mary Parker Follett

”Eller vilken bok som helst av henne. Mary Parker Follett, mamman till modernt ledarskap, menar att vi ska akta oss för kompromisser och övertalning, och istället försöka hitta sätt att integrera olika perspektiv. Resultatet av en konflikt bör vara något nytt, något som inte fanns tidigare. Eller som hon själv uttryckte det, redan för 100 år sedan: – Konflikt löses inte genom kompromiss, utan genom uppfinning.”

 

 


THE INFINITE GAME

Titel på svenska: Spelet utan slut

Författare: Simon Sinek

Anders Richtnér - SSE Executive EducationTipsare: Anders Richtnér, vd Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

“Det är svårt att förstå hur snabbt förändring kan komma – och hur snabbt vi anpassar oss. Under det senaste året har vi hälsat och träffats via en mobiltelefon eller en datorskärm inte sällan till en storlek av ett frimärke. Vi har varit på middagar och fester nyttjandes olika digitala kanaler.

Våra dagliga interaktioner har på djupet utmanats och förändrats till följd av COVID-19. Många av oss känner en trötthet, men kanske också nyfikenhet inför framtiden. Jag antar att vi alla är överens om att vi plötsligt befinner oss i en ny värld.

Under pandemin har ledare, team, individer och samhället i stort upprepade gånger fått ta itu med [nya] utmaningar som de flesta av oss inte kände till för bara några dagar, veckor eller månader sedan. Vi har använt våra nyförvärvade färdigheter för att hitta kreativa och hållbara lösningar på små som stora utmaningar. På många sätt är det som att titta på utvecklingen av en entreprenöriellt och ansvarsfull mindset som utvecklas i realtid över hela världen.

När man står mitt i en pandemin har jag känt att det närmast har varit en välsignelse att Simon Sineks bok The Infinite Game nära till hands. Boken beskriver skillnaden mellan ‘finite games’ och ‘infinite games’. ‘Finite games’ är spel där vinnare och förlorare lätt kan identifieras eftersom spelarna är kända, reglerna är fasta och slutpunkten är tydlig (vinn eller förlora) – precis som ett schack, fotboll eller basket.

Men som Sinek förklarar består världen inte av ‘finite games’ utan snarare många ‘infinite games’. Det här är spel där reglerna kan ändras, spelarna kommer och går, och det finns ingen definierad slutpunkt. Det finns bara framåt och bakåt.

Under pandemin är det uppenbart att vi är i ett ‘infinite games’. Skulle du inte hålla med?

Enligt Sinek är det enda sättet framåt – och det är en av de viktigaste insikterna jag fick när jag läste boken – att vi inte kan använda ett ‘finite mindset’ i ett ‘infinite game’.

Istället måste vi alla anamma förmågan att anta ett ‘infinite mindset’, eftersom det är en förutsättning för alla som verkligen strävar efter att deras organisation ständigt ska utvecklas och vara i bättre form i morgon jämfört med idag.

Boken har fler råd på vägen, men jag lämnar det åt dig att själv hitta inspiration och bestämma vilka du vill använda i ditt liv.”

 

SEARCH INSIDE YOURSELF: THE UNEXPECTED PATH TO ACHIEVING SUCCESS, HAPPINESS (AND WORLD PEACE)

Författare: Chade-Meng Tan

Tipsare: Anders Richtnér, vd Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

“En annan bok som har varit nyttig att ha med sig under pandemin är: Search Inside Yourself: The Unexpected Path to Achieving Success, Happiness (and World Peace) av Chade-Meng Tan.

Boken som sådan är enkel i den meningen att den innehåller en praktisk guide till läsaren om hur man lär sig hur man ser och söker inuti sig själv. Boken kan kallas en guidebok, där det verkliga värdet från boken ligger i det enkla i att implementera [nya] metoder i det egna livet. Dessa metoder är enkla att använda, men påverkan är stor när de används, eftersom det kopplar ihop vårt sinne (mind) till vår kropp (body) och vår kropp till vårt sinne.

Jag har tyckt att boken är särskilt användbar när saker och ting är otydliga, oklara, och tvetydiga. I dessa typer av situationer är det lätt att känna sig överväldigad och en känsla av villrådighet kan lätt råda, men genom hela boken finns det många exempel och råd om hur man ska agera och hitta sitt bästa jag för att gå framåt med lätthet även när stor osäkerhet råder.

Jag tror att vi fortfarande har en lång väg framför oss för att på djupet förstå hur vi kan ta itu med den nya verkligheter vi står inför – och veta hur framtiden kommer att se ut. Men med dessa två böcker som sällskap på resan framåt är åtminstone jag redo att möta framtiden med ett nyfiket och öppet sinne.”

 


 

MER INSPIRATION?

SSE Executive Education har tillgång till ett fantastiskt nätverk av experter och producerar regelbundet artiklar. Dessa hittar du i vårt inspirationsrum >>